Tag Archives: Bird flu

กระทรวงสาธารณสุขเผย ไทยเสี่ยง “ไข้หวัดนก” ระบาด

หลังจากเคยระบาดในบ้านเราเมื่อประมาณช่วงปี 2547-2548 การตื่นตัวเกี่ยวกับ “โรคไข้หวัดนก” ก็ดูจะค่อย ๆ ซาไปในสังคมไทย แต่ ณ ตอนนี้ ดูเหมือนว่าทุกคนจะมัวนิ่งเฉยไม่ได้แล้ว เพราะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชวนสะพรึงว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก