“ข้อเท้าแพลง” ภาวะที่เส้นเอ็นฟกช้ำหรือถึงขั้นฉีกขาด!

0

ช่วงนี้กระแส “พี่ตูน” กำลังมา นอกจากช่วยกันบริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการก้าวคนละก้าวฯ แล้ว หลายคนยังหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง แต่งานนี้ต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่งนะคะ เพราะพลาดพลั้งอาจบาดเจ็บได้ ซึ่งหนึ่งในอาการบาดเจ็บที่มักเกิดขึ้น คือ “ข้อเท้าแพลง”

“ข้อเท้าแพลง” (Ankle Sprain)

ภาวะที่มีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นที่ยึดตรึงบริเวณข้อเท้า สาเหตุมาจากการบิดหมุนของข้อเท้าอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดการยืดอย่างเฉียบพลันของเส้นเอ็นยึดตรึงข้อเท้า โดยการบาดเจ็บมีได้ตั้งแต่เส้นเอ็นมีลักษณะฟกช้ำไปจนถึงฉีกขาด

ankle-sprain

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ข้อเท้าแพลง

  1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ตกบันได ก้าวพลาด ทิ้งตัวลงมาผิดจังหวะจากการกระโดด
  2. อุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เช่น วิ่ง หกล้ม เล่นกีฬาข้อเท้าพลิก โดยอาการที่เท้าแพลงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจากการที่เอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเท้านั้นฉีกขาด ทำให้ข้อเท้าไม่มั่นคง
  3. อุบัติเหตุจากการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะกับขนาดเท้าหรือยากต่อการทรงตัว เช่น สวมรองเท้าหรือถุงเท้าขนาดใหญ่กว่าเท้า สวมรองเท้าส้นสูง
  4. สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พื้นที่เดินหรือวิ่งไม่เรียบ พื้นที่เดินหรือวิ่งลื่นเกินไป

อาการของผู้ที่มีภาวะข้อเท้าแพลง

  • ระดับที่ 1 : มีอาการปวด บวม กดแล้วเจ็บ  ที่บริเวณเท้า
  • ระดับที่ 2 : เอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเท้ามีการฉีกขาดบางส่วน ปวด บวม ที่บริเวณเท้ามาก
  • ระดับที่ 3 : ระดับนี้รุนแรงที่สุด เอ็นที่บริเวณเท้ามีการฉีกขาดทั้งหมด เดินลงน้ำหนักไม่ได้

เนื่องจากอาการแสดงของภาวะข้อเท้าแพลงมีความคล้ายคลึงกับการบาดเจ็บจากภาวะอื่น ได้แก่ กระดูกข้อเท้าหัก หรือ กระดูกเท้าหัก ดังนั้นการส่งผู้ป่วยทำเอ็กซเรย์เพิ่มเติมจึงมีความจำเป็น หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเท้าแพลงแบบเรื้อรังที่ยังมีอาการอย่างต่อเนื่อง ควรส่งตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ทั้งนี้ เมื่อเกิดอาการเท้าแพลง ควรเข้ารับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *