อาการที่บ่งบอกว่าเบบี๋มีแนวโน้มเป็น “เด็กออทิสติก”

0

ปัญหาของ “เด็กออทิสติก” ในปัจจุบัน คือ การส่งตัวเข้ารับการรักษายังไม่มากเท่าที่ควรหรือล่าช้าเกินไป เนื่องจากเด็กอาจไม่มีลักษณะผิดปกติให้เห็นเมื่อแรกเกิด และเจริญเติบโตเหมือนเด็กทั่วไป โดยมากจะเริ่มเห็นความผิดปกติตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ แต่ก็มีลักษณะบางประการที่บ่งชี้ว่าเบบี๋มีแนวโน้มเป็น “ออทิสติก”

การวินิจฉัยและการรักษา “โรคออทิสติก” ตั้งแต่เบบี๋อายุยังน้อย จะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น  ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตพัฒนาการของเจ้าตัวเล็ก โดยลักษณะอาการที่มักพบในเด็กออทิสติก มีดังนี้

symptoms-suggest-that-beef-is-likely-autistic-children

อายุ 2-3 เดือน

 • มักเฉย ไม่ยิ้ม ไม่มองตาม ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้
 • อาจส่งเสียงคนเดียวเป็นเวลานานๆ

อายุ 1 ปี

 • ไม่เล่นกับคนที่มาหยอกเล่นด้วย
 • ไม่หันตามเสียง
 • ชอบอะไรซ้ำๆ
 • กลัวสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย เช่น สี, ลูกโป่ง
 • แต่ในสิ่งที่อันตรายกลับไม่กลัว

อายุ 2-3 ปี

 • ชอบเดินเขย่งเท้า
 • กลัวการขึ้นลงบันได
 • สร้างภาษาพูดของตนเอง
 • ชอบใช้คาตามเดิม ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยไม่ฟังคาตอบ
 • จะเล่นกับตัวเองแบบซ้ำๆ เช่น เล่นเงาตัวเองกัดฟันกรอดๆ โขกศีรษะตัวเอง
 • มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่น

พ่อแม่บางคนแม้สงสัยว่าเบบี๋เป็นเด็กออทิสติกแต่ก็ไม่ยอมรับ ยังคงหลอกตัวเองว่าลูกมีพัฒนาการช้า ทำให้เด็กขาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งผลเสียถึงไอคิวและการเรียนของเด็กเมื่อโตขึ้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *