ADHD “โรคสมาธิสั้น” ใครว่าเกิดกับเด็กเท่านั้น!!

0

“สมาธิสั้น”  ไม่ใช่อาการที่เกิดเฉพาะกับเด็กหรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หลายๆ คนมีปัญหานี้ ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ถ้าคุณมาทำงานสายเป็นประจำ ลืมนัดสำคัญกับลูกค้า ทำงานตกๆ หล่นๆ ถูกเจ้านายตำหนิว่าไม่รับผิดชอบบ่อยครั้ง จัดระเบียบการทำงานไม่ได้ งานค้างส่งทันบ้างไม่ทันบ้าง บางครั้งเครียดจนนอนไม่หลับ บางทีคุณอาจกำลังเป็นโรคสมาธิสั้นก็ได้ คนในวัยทำงานหลายคนเป็นโรคสมาธิสั้นโดยที่ไม่รู้ตัว

ADHD

โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า Dopamine ทำงานบกพร่องหรือมีปริมาณน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในวัยเด็กแต่จะเป็นต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ โรคนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญา เด็กสมาธิสั้นหลายคนที่ได้รับการรักษาสามารถเรียนได้เหมือนเด็กปกติ ลักษณะที่สำคัญของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้น คือ ไม่สามารถจัดการกับเวลาได้เมื่อต้องทำงานที่มีกำหนดเวลา บางครั้งทำไม่ทัน หรือทันแบบจวนตัว

สัญญาณเตือน 7 อย่าง ที่บอกว่าคุณเป็นคนสมาธิสั้น

  1. สมาธิแตกได้ง่าย
  2. มีทักษะในการฟังมีไม่ดีเท่าที่ควร
  3. ไม่ค่อยพักผ่อนและไม่รู้จักการผ่อนคลาย
  4. มีปัญหาเรื่องความล่าช้า
  5. โกรธง่าย
  6. มีปัญหาเรื่องการขับรถและประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนปกติ
  7. มีปัญหาเรื่องการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่

หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการตามที่กล่าวมานี้ ควรไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือและการบำบัดที่ถูกต้อง (การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ต้องประเมินด้วยความระมัดระวังและต้องประเมินโดยจิตแพทย์เท่านั้น) เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ดังเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *