Tag Archives: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

สังเกตลูกน้อย! ซนแบบไหน…เข้าข่ายสมาธิสั้น

เด็กซนคือเด็กฉลาด เป็นประโยคที่เราได้ยินกันมานาน เรียกว่าเป็นข้อความที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกน้อยเราอยากให้โฟกัสกับความซุกซนของเจ้าตัวเล็กเป็นพิเศษ อย่ามองมุมเดียวว่าเด็กซนเป็นเรื่องปกติ หรือซนเพราะฉลาด เพราะพฤติกรรมซุกซนนั้น ถือเป็นหนึ่งในอาการของโรคสมาธิสั้น

ADHD “โรคสมาธิสั้น” ใครว่าเกิดกับเด็กเท่านั้น!!

“สมาธิสั้น” ไม่ใช่อาการที่เกิดเฉพาะกับเด็กหรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หลายๆ คนมีปัญหานี้ ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร