Tag Archives: ADHD

สังเกตลูกน้อย! ซนแบบไหน…เข้าข่ายสมาธิสั้น

เด็กซนคือเด็กฉลาด เป็นประโยคที่เราได้ยินกันมานาน เรียกว่าเป็นข้อความที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกน้อยเราอยากให้โฟกัสกับความซุกซนของเจ้าตัวเล็กเป็นพิเศษ อย่ามองมุมเดียวว่าเด็กซนเป็นเรื่องปกติ หรือซนเพราะฉลาด เพราะพฤติกรรมซุกซนนั้น ถือเป็นหนึ่งในอาการของโรคสมาธิสั้น

รับมือให้อยู่หมัดกับ 7 เทคนิคเลี้ยงเด็ก “สมาธิสั้น”

ในประเทศไทย พบว่า 3-5% ของเด็กในวัยเรียนอายุ 5-12 ปี เป็นโรคสมาธิสั้น โดยอาการที่แสดงออก คือ ไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย อยู่ไม่นิ่ง ซน ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ยาก สร้างความกลัดกลุ้มให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่าเพิ่งเครียดค่ะ เพราะโรคสมาธิสั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้

“ความรักและเข้าใจ” สิ่งสำคัญในการเยียวยาเด็กสมาธิสั้น

“โรคสมาธิสั้น” อาจมีสาเหตุมาจากพันธุ์กรรม หรือเกิดจากภาวะที่มีผลต่อสมองนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลให้สารสื่อประสาทที่คุมสมาธิมีปริมาณน้อยกว่าเด็กปกติเด็กจึงมีสมาธิสั้น แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่การเลี้ยงดูที่ดีสามารถช่วยทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นได้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกน้อยผู้มีสมาธิสั้น

6 ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับ “โรคสมาธิสั้น” ในเด็ก

เป็นสภาวะซึ่งมีการพูดถึงกันมาก จนทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นกังวล สับสนเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้ ซึ่งบางครั้งอาจมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกิดเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้าง

ADHD “โรคสมาธิสั้น” ใครว่าเกิดกับเด็กเท่านั้น!!

“สมาธิสั้น” ไม่ใช่อาการที่เกิดเฉพาะกับเด็กหรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หลายๆ คนมีปัญหานี้ ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร