รู้ยัง? 10 โรคมะเร็งนี้ ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ฟรี

0

“มะเร็ง” นับเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกได้เป็นอันดับต้นๆ ทั้งยังสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ในส่วนของการรักษานั้นจำต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน อ่านแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะ เพราะมีโรคมะเร็ง 10 ชนิดที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

10-cancer-treatments-take-social-security-rights-for-free-treatment

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

  1. โรคมะเร็งเต้านม
  2. โรคมะเร็งปากมดลูก
  3. โรคมะเร็งรังไข่
  4. โรคมะเร็งโพรงจมูก
  5. โรคมะเร็งปอด
  6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
  7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  8. โรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี
  9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

โดยผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ซึ่งสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลต้องให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล  โดยสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ  จะต้องไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้นค่าใช้จ่ายในด้านบริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม (ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม)

กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิดดังกล่าว ก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งกรณีที่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และ/หรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย ต่อปี

มีสิทธิรักษาฟรีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้แล้ว อย่าลืมหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะ หากสงสัยว่าอาจให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย รีบรักษาแต่เนิ่นๆ โอกาสหายยิ่งมีสูงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *