ผู้ปกครองอย่าวิตก… อย.ยังไม่ถอดยาออทิสติกจากบัญชียาหลักฯ

0

สร้างความกังวลใจให้เหล่าครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านป่วยด้วยโรคออทิสติกได้ไม่น้อย กรณีข่าวลือการถอดยาต้นแบบรักษาภาวะออทิสติกชนิดน้ำออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ เพราะการรักษาผู้ป่วยโรคนี้นั้น ยาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะต้องเข้าโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมแล้ว ยังต้องใช้ยาควบคู่กันไปด้วย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า…

โรคออทิสติกถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย ทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน การรักษาต้องเสริมสร้างพัฒนาการและเข้าโปรแกรมฝึกพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งรับประทานยาในการฟื้นฟูศักยภาพและเตรียมความพร้อมต่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ

the-autism-spectrum-medication-2

สำหรับยารักษาโรคออทิสติกในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ยากลุ่ม Antipsychotic เช่น Haloperidol Risperidone ยากลุ่ม Antidepressant ในกลุ่ม Selective serotonin-reuptakeinhibitors (SSRIs) เช่น Fluoxetine และ ยากลุ่ม Central nervous system stimulants เช่น Methylphenidate

ยารักษาโรคดังกล่าวทุกชนิด โดยเฉพาะยาที่มีชื่อว่า ริสเพอร์ ริโดน (Risperidone) มีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด (ไม่รวมชนิดละลายในปาก) เป็นรายการยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อย ค. อยู่แล้วตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ และ อย. ยังไม่มีนโยบายถอดยารักษาดังกล่าวออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติแต่อย่างใด ขอผู้ปกครองคลายความวิตกกังวล

the-autism-spectrum-medication-1

สำหรับผู้ที่เป็นโรคออทิสติก (Autistic disorder) นอกจากจะต้องเข้าโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมแล้ว ยังต้องใช้ยาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งยาที่ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน ควรใช้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องผ่านการวินิจฉัยอาการของโรคและการรักษาเบื้องต้นก่อนโดยจิตแพทย์ เพราะยาแต่ละชนิดใช้ในการรักษาโรคไม่เหมือนกัน ซึ่งชนิดน้ำใช้กับเด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถกินยาเม็ดได้หากพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับการใช้ยา

ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่เด็ก ควรสังเกตพฤติกรรมตลอดจนพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่แรกเกิด เมื่อพบความผิดปกติควรรีบนำเด็กไปพบแพทย์และวินิจฉัยโรคทันทีนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *