Category Archives: zFeature2

3-ways-to-eat-to-stimulate-the-metabolic-system

3 วิธี กินแบบเพื่อกระตุ้นระบบการเผาผลาญ

เคยสังเกตกันหรือเปล่าว่า… บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน นั่นก็เพราะว่าเขามีระบบการเผาผลาญที่เร็วกว่าปกตินั่นเอง แล้วถ้าเราอยากจะมีระบบเผาผลาญที่เร็วแบบนั้นบ้าง จะต้องทำอย่างไร เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากกัน