Category Archives: zFeature2

5-missing-behaviors-affect-slow-metabolism

5 พฤติกรรมพลาด ส่งผลให้ “การเผาผลาญช้าลง”

การรักษาระดับเมตาบอลิซึม (Metabolism) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดน้ำหนักและป้องกันน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดพลาดอาจทำให้เมตาบอลิซึมของเพื่อนๆ ช้าลง