Category Archives: zFeature2

%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7

รู้หรือไม่… ยิ่งหวีผม ผมยิ่งเหี่ยว

โดยปกติคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 – 140,000 เส้น และร่วงไม่เกินวันละ 100 เส้น “ผม” ของแต่ละคนจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ตรงหรือหยิก สีทอง สีน้ำตาล สีดำหรือสีใดๆ ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและกรรมพันธุ์ แม้เป็นส่วนสำคัญของร่างกาย แต่หลายคนกลับมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการดูแลเส้นผม!!