6 เคล็ดลับที่ช่วยไม่ให้น้ำหนักกลับมาขึ้นอีก

0

หลักฐานที่สนับสนุนการอดอาหารเพื่อการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนนั้นยังห่างไกลจากความน่าเชื่อถือ การศึกษางานวิจัยกว่า 29 ชิ้นพบว่า ผู้เข้าร่วมลดน้ำหนักที่ผ่านการอดอาหาร จะได้น้ำหนักกลับคืนมามากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่หายไปภายใน 2 ปี และภายใน 5 ปี พวกเขากลับมีน้ำหนักกลับคืนมามากกว่า 80% ที่สูญเสียไป1

อย่างไรก็ตาม สถิติที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพร่วมด้วย ดังนั้นการที่จะลดน้ำหนักและควบคุมให้ได้ผล ต้องมีวิธีการจัดการทั้งด้านอาหารและการใช้ชีวิตที่จะช่วยไม่ให้น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นมาอีก

  1. หมั่นเช็คและสำรวจพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอ ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ
  2. ให้ความสำคัญกับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวัน และการออกกำลังกายที่สอดคล้องกัน
  3. ค้นหากิจกรรมที่คุณชอบ การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น การปั่นจักรยาน เดิน ว่ายน้ำ เดินขึ้นบันได หรือเล่นกลางแจ้ง ค้นหากิจกรรมที่คุณชอบและทำบ่อยๆ
  4. เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผักและผลไม้ รวมถึงลดอาหารที่มีแป้งและไขมันสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อน้ำหนัก
  5. ให้ความสำคัญกับการนอน รวมถึงลดความเครียด เพราะการพักผ่อนน้อยและความเครียด สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยให้น้ำหนักเพิ่ม
  6. เลือกอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป หรือแปรรูปน้อยที่สุด เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี และเนื้อไม่ติดมัน อาหารเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มและให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกายโดยที่ไม่เหลือสารอาหารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายได้

การพัฒนาและรักษานิสัยการกินและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

อ้างอิง

1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11684524/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *