3 กิจกรรมเสริม สำหรับเด็กวัยซนในช่วงโควิด-19

0

สถานการณ์ปัญหาทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนอีกด้วย ไม่เว้นแม้แต่กับเด็กน้อยวัยซน เพื่อให้ลูกรักคลายความเครียด การเลือกกิจกรรมให้เจ้าตัวซนจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใส่ใจ

หนังสือ องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาด โควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” กรมสุขภาพจิต ระบุถึง 3 กิจกรรม แนะนำสำหรับเด็ก สำหรับกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างความสุข สนุกสนาน ควบคู่กับการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม

ในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้าน จะจัดการระเบียบชีวิตอย่างไรดี จะทำอย่างไรให้ทุกคนลดเครียดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถ้าในบ้านมีเด็ก ๆ อยู่ มีหลักคิดสำคัญคือ ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใดให้เด็กต้องสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานแทรกอยู่ด้วยเสมอ ขอแนะนำกิจกรรม 3 เสริม สำหรับเด็ก ๆ ดังนี้

1. เสริมความรู้ ให้เด็กรู้ว่าจะป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างไรด้วยนิทาน หรือเป็นคลิปให้เด็กดู ซึ่งมีหลายคลิปที่เป็นความรู้ง่าย ๆ สำหรับเด็ก อาจวาดเป็นภาพการ์ตูน ให้เราสนุกกับการทดลองง่าย ๆ เช่น ล้างมืออย่างไรให้สะอาดหมดจดโดยใส่ถุงมือ เอาสีมาทาให้ทั่วทั้งฝ่ามือและหลังมือ แล้วสาธิตให้เด็กเห็นว่าจะต้องล้างมืออย่างไร ให้เด็กได้ลองทำด้วยเขาจะสนุกกับการทดลอง

2. เสริมงานบ้าน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานบ้านให้กับเด็กตามความเหมาะสมกับอายุของเขาตั้งรางวัลหรือให้ดาวสำหรับงานบ้านที่ทำได้สม่ำเสมอตลอดสัปดาห์ สำหรับงานบ้านที่ทำได้เรียบร้อย การทำงานบ้านจะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น นิ้วมือ เรียนรู้การรู้จักรับผิดชอบ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

3. เสริมการเล่น การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก มี 2 แบบ คือ

• ทำเล่น ๆ เป็นประโยชน์ ให้เด็กสนุกกับการทำกิจวัตรประจำวัน ยกตัวอย่าง แข่งกันว่าใครจะเก็บเตียง พับผ้าได้เรียบร้อยกว่ากัน ใครจะแปรงฟันได้สะอาดกว่ากัน เวลาเก็บจาน จานใหญ่อยู่ล่าง จานเล็กอยู่บน ก็สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องขนาด การนับเลข เป็นต้น

• เล่นสนุก ๆ ให้เด็กแต่งมุมการเล่นของเขาเอง สร้างสรรค์ของเล่นจากวัสดุรอบตัวหรือคิดการเล่นแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมา

นอกจากจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อให้เด็กน้อยอยู่บ้านอย่างมีความสุขและไม่เบื่อหน่ายแล้ว ทุกคนในครอบครัวอย่าลืมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลโรคโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *