Tag Archives: IF คือ

ทำ IF กับ “เหรียญสองด้าน” ที่เราอยากให้รู้

เราแนะนำกันไปหลายๆ บทความแล้วเกี่ยวการทำ IF หรือที่เราอาจเรียกโปรแกรมว่า การอดอาหารเป็นระยะๆ หลายคนทำได้ผลจริง แต่นอกเหนือจากเรื่องของการลดน้ำหนัก โปรแกรมนี้ยังมีประโยชน์ด้านสุขภาพ