Tag Archives: โรคไมเกรน

“ไมเกรน” ในเด็ก อันตรายแค่ไหนและป้องกันได้หรือไม่?

โรคไมเกรนเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย และสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก พบได้ตั้งแต่ช่วงวัยอนุบาล ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเกิดจากพันธุกรรม เด็กจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคไมเกรน

“ไมเกรน” โรคที่ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ทำร้ายชีวิตประจำวัน!

“โรคปวดศีรษะไมเกรน” เป็นโรคที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และมักเป็นในผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์และจิตใจสูง ฉะนั้นหากเราสามารถลดความเครียดได้ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคปวดศีรษะไมเกรนได้