Tag Archives: แผลฟกช้ำ

เคล็บลับดูแล “แผลฟกช้ำ” อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

อาการฟกช้ำที่เป็นแผลที่เกิดได้ง่าย หากไม่ได้รับการดูแลรอยแผลอย่างถูกวิธี อาจทำให้หายช้าหรือมีอาการรุนแรงขึ้นได้