Tag Archives: เด็ก

โรคข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิดยิ่งวินิจฉัยได้เร็วยิ่งง่ายต่อการรักษา

ขาไม่เท่ากัน ขยับได้น้อย หรือเมื่อถึงวัยเดินแล้วเด็กเดินกระเผก ตัวส่ายโยก เดินได้ช้า ก้นยื่นหลังแอ่นมาก นั่งขัดสมาธิไม่ได้ กาขาได้ไม่สุด หากเบบี๋มีอาการตามที่กล่าวมา อย่าปล่อยผ่าน เพราะนี่คืออาการของโรคข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด

รู้ไว้ไม่พลาดกับ 5 โรคระบาดช่วงเปิดเทอมที่ต้องพร้อมรับมือ

โรงเรียนนับเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นที่รวมตัวของเด็กจำนวนมาก บางครั้งอาจมีความใกล้ชิดหรือสัมผัสกับเชื้อโรคได้ง่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค พ่อแม่ควรให้ความรู้เจ้าตัวซนในเรื่องของสุขอนามัยและการป้องกันตัวจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะ 5 โรคที่มักระบาดช่วงเปิดเทอมเหล่านี้

ขั้นตอนการอาบน้ำ-สระผมทารกแรกเกิด ให้สะอาดและปลอดภัย

การอาบน้ำ-สระผมเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับลูกน้อย แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการอาบน่้ำสระผมอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

รวมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ สำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่หลายคนต้องการ คือ อยากให้เด็กน้อยที่ตนเลี้ยงดูเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข แต่คำถามคือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีได้?

5 โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก…รู้ก่อนป้องกันได้

สภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนนี้ ส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆ เจริญเติบโตได้ดีและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้จะปะปนมากับอาหารและน้ำดื่ม ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากเด็กมีภูมิต้านทานร่างกายที่น้อยกว่าผู้ใหญ่  ส่งผลให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

ผิวเบบี๋ต่างจากผู้ใหญ่ อยากให้ผิวสุขภาพดี ต้องดูแลให้ถูกวิธี

เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้คือการดูแลรักษาผิวของเด็กวัยทารกที่อาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกว่าผิวของผู้ใหญ่

เคล็ดลับเลือกผู้บำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้ปลอดภัย

บางครั้งเด็กเล็กๆ อาจจะต้องใช้นักบำบัดในการช่วยกระตุ้นเรื่องพัฒนาการล่าช้า แต่ว่าจะเลือกนักกิจกรรมบำบัดอย่างไรดี