Tag Archives: เด็ก

โรคลมชักในเด็ก เรื่องไม่เล็กที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ-เข้าใจ

วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันโรคลมชักโลก (World Epilepsy Day) ซึ่งเป็นโรคทางสมองที่พบมากเป็นอันต้น ๆ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี ที่น่ากลัวคือโรคลมชักเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงอายุ รวมถึงเด็กด้วย

6 กิจกรรมชวนลูกทำช่วงปิดเทอม สนุกด้วยแถมช่วยเสริมพัฒนาการ

ในที่สุดก็ถึงช่วงปิดเทอมยาว ๆ ที่เด็ก ๆ รอคอย แต่ปิดเทอมทั้งที พ่อแม่มีวิธีการอย่างไรไม่ให้ลูกน้อยนั่งแต่หน้าคอมกันนะ

Shaken baby syndrome เขย่าเด็กเล่น ๆ อันตรายถึงตาย

อย่าหาทำ เล่นกับเด็กด้วยการเขย่าอย่างรุนแรง มีโอกาสที่จะทำให้เบบี๋เป็น Shaken Baby Syndrome ซึ่งอันตรายถึงขั้นที่ทำให้เด็กน้อยเสียชีวิตได้

นึกสนุกให้เด็กลองดื่มสุรา เสี่ยงทำสูญเสียพัฒนาการทางสมอง

อย่าหาทำ ปล่อยโอกาสให้เด็กได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อในอนาคตจะได้คอแข็ง โดยหารู้ไม่ว่าการให้เด็กดื่มสุราอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

ดูแลฟันซี่แรก-ป้องกันฟันผุ ต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าฟันซี่แรกของลูก หรือฟันน้ำนมเดี๋ยวก็หลุดไป จึงขาดการเอาใจใส่ดูแล และจะเริ่มดูแลเมื่อฟันแท้ขึ้น ส่งผลให้เด็กจำนวนไม่น้อยมีฟันน้ำนมผุ และอาจบานปลายไปถึงการเป็นหนองที่ปลายรากฟัน ดังนั้น จึงควรเริ่มดูแลฟันของลูกตั้งแต่ซี่แรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

วัยเบบี๋สติปัญญาแข็งแกร่ง เมื่อเติบใหญ่กายใจแข็งแรง

พ่อแม่หลายคนอาจไม่รู้ คือ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กนั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพในวันข้างหน้า โดยต้องดูแลตั้งแต่ทารกในครรภ์ และพัฒนาการในวัยเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง