Tag Archives: เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ

ทารกวัย 6-12 เดือน กินอย่างไรให้เติบโตสูงดีสมส่วน

คำแนะนำสำหรับการเลือกอาหารสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นตามวัย นมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก