Tag Archives: หัวใจขาดเลือด

หลอดเลือดสมอง-หัวใจขาดเลือด โรคน่าห่วงของวัยทำงาน

คนส่วนใหญ่ย่อมต้องการความก้าวหน้าในชีวิต โดยเฉพาะวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงอายุแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวนอกจากต้องทำงานหนักแล้ว ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเกิดความเครียดของคนวัยทำงาน รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ

ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดอันตรายจากหัวใจขาดเลือด

“โรคหัวใจ” (Heart disease) หรือโรคที่เกิดกับหัวใจ ซึ่งมีได้หลายโรค เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก หนึ่งในโรคหัวใจที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ คือ “ภาวะหัวใจขาดเลือด”ที่น่ากลัวคือโรคนี้สามารถเกิดได้อย่างฉุกเฉินโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า!!

“โรคหัวใจขาดเลือด” เป็นอย่างไร ป้องกันได้ไหม

เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่สะดวกสบายขึ้น ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายกันน้อยลง ไปจนถึงพฤติกรรมอย่างการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารรสหวาน มัน เค็ม นำไปสู่การเกิดโรคในที่สุด