Tag Archives: ผลกระทบจากการนอนไม่หลับ

9 ท่าโยคะ ช่วยผ่อนคลาย หลับง่ายขึ้น

หลับยาก ติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ – 10 วัน รู้สึกเพลีย มีอาการง่วงหงาวหาวนอน ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง มีอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายขึ้น คิดอะไรไม่ค่อยออก หรือไม่ก็จะมีอาการหลงๆลืมๆอยู่บ่อยๆ มักมีอาการหลับในเวลาขับรถ มีอาการปวดศีรษะอยู่เสมอ มักมีอาการเซื่องซึม เหล่านี้คือสัญญาญเตือนที่บอกว่าเพื่อนๆ กำลังเผชิญกับ “โรคนอนไม่หลับ” แน่นอนว่าโรคนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรง…

9 สัญญาณบอกว่า… กำลังเป็นโรค “นอนไม่หลับ”

อาการนอนไม่หลับไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิต

“นอนไม่หลับ” ไม่ใช่โรค แต่ส่งผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจ

แม้จะไม่ใช่โรคแต่หากใครประสบกับปัญหา “นอนไม่หลับ” เชื่อว่าอาการนี้ย่อมสร้างความทุกข์ทรมานให้ไม่แพ้โรคหลายๆโรคส่วนใหญ่มักจะมาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ ปัญหาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่ทานอยู่ประจำ และพฤติกรรมการนอนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งต้องแก้ไขตามสาเหตุ