Tag Archives: น้ำหนักลดเร็ว

ลดน้ำหนักพร้อมเพื่อน แต่ทำไมลดได้ไม่เท่ากัน นี่คือ 4 สาเหตุจะที่ช่วยเฉลย

4 สาเหตุ ที่อาจทำให้คุณแปลกใจว่า ทำไมคุณกับเพื่อนเริ่มลดน้ำหนักพร้อมกัน ในแผนการเดียวกัน แต่เพื่อนหรือคุณกลับมีใครคนใดคนหนึ่งลดน้ำหนักได้มากกว่า