Tag Archives: ทักษะสมอง

จะเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้มีทักษะสมอง EF ที่ดี

ทักษะสมอง Executive Functions (EF) คือ ความสามารถในการกำกับความคิด กำกับอารมณ์ และกำกับพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ EF พัฒนาได้ตั้งแต่ขวบปีแรก และจะพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงปฐมวัย สำคัญขนาดนี้ เชื่อว่าตอนนี้พ่อแม่คงอยากรู้แล้วว่า จะเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้มีทักษะสมอง EF ที่ดี

จะรู้ได้ยังไงว่าเครียด? กับ 11 สัญญาณเตือนให้รู้ทัน

ความเครียดหมายถึงสภาวะของความเครียดทางจิตใจหรืออารมณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อถึงจุดหนึ่งคนอื่นส่วนใหญ่จัดการกับความรู้สึกของความเครียด ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคร้ายแรงต่างๆ รวมทั้งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

6 อาการของ “คนเครียดไม่รู้ตัว” ที่พบได้บ่อย

ความเครียดแม้เป็นเพียงระยะสั้นก็อาจทำให้การย่อยอาหารช้าลง และจากบทความเรื่อง งานวิจัยพบ “ความเครียด” ทำสมองแย่ ทักษะการทำงานลดลง ยังบอกด้วยว่า ผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีระดับคอร์ติซอลมากที่สุด

งานวิจัยพบ “ความเครียด” ทำสมองแย่ ทักษะการทำงานลดลง

เรารู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า “ความเครียด” ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และจากผลการศึกษาใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Neurology ยิ่งตอกย้ำว่า นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมแล้ว ยังทำให้สมองแย่ลงไปด้วย โดยพบว่า…

Infographic: เรื่องพื้นฐานที่ควรเลี่ยงและสิ่งที่ทำให้ ‘สมอง’ พัง

“สมอง” ถือได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะว่ามันมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และยังทำหน้าที่รักษาสมดุลต่างๆ ในร่างกาย เรียกได้ว่าเปรียบเหมือนศูนย์กลางใหญ่ที่ทำการควบคุมส่วนอื่นๆ ดังนั้น หากสมองทำหน้าที่ได้ดี ร่างกายก็จะแสดงออกตามการควบคุมที่เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเอง

พัฒนาสมอง “EF” เพิ่มทักษะชีวิตให้ลูกวัยซน

จากการประชุมวิชาการ EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 จัดโดย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership มีข้อมูลที่น่าสนใจจึงขอแชร์แก่ผู้อ่าน สำหรับทักษะที่จำเป็นของคนไทยในยุคนี้ คือ…