Tag Archives: การผลัดผิว

จัดการแผลเป็นให้อยู่หมัด!

แผลเป็นจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และมีหลายลักษณะ อาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจได้ เพระนอกจากแผลเป็นจะมีสีที่ต่างกับสีผิวเราอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังมีความปูดนูน และเห็นได้ชัดเจน ถึงแม้จะพยามปกปิดแล้วแต่อาจจะไม่หมดโดยเฉพาะแผลเป็นที่เรียก “คีลอยด์” ซึ่งค่อนข้างมีขนาดใหญ่ และอาจมีการคันหรือเจ็บอีกด้วย ดังนั้นการรักษาจะเป็นไปตามลักษณะของแผลเป็นที่เป็นมากหรือน้อยตามวิจารณญาณของแพทย์