หลักการ SMART ใช้กำหนดเป้าหมายลดอ้วนแบบได้ผล

0

หลายคนพยายามลดน้ำหนักเพียงตั้งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในตอนท้าย โดยทั่วไปเป้าหมายและผลลัพธ์จะเป็นน้ำหนักเป้าหมายสุดท้ายของเรา

โดยผลการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Western Ontario บอกว่า การตั้งเป้าหมายเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน โดยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายผลลัพธ์เท่านั้นสามารถทำให้เกิดแรงจูงใจในการลดน้ำหนักได้ แม้ว่าบางครั้งการมุ่งเน้นมากเกินไปก็ทำให้เรามักจะรู้สึกไกลเกินไปและทำให้รู้สึกกดดันได้เหมือนกัน

ทั้งนี้ เพื่อนๆ ควรกำหนดเป้าหมายกระบวนการหรือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างของเป้าหมายกระบวนการคือการออกกำลังกาย 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นต้นนั่นเอง

smart-principles-are-used-to-set-effective-goals-to-weight-loss

และจากการศึกษาเดียวกันนั้น พบว่า ในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน 126 คนที่เข้าร่วมในโปรแกรมลดน้ำหนักพบว่า ผู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีแนวโน้มเบี่ยงเบนที่จะลดน้ำหนักน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวที่มีการเบี่ยงเบน หรือหลุดจากความสนใจได้มากกว่า

พิจารณากำหนดเป้าหมายโดยใช้หลักการ SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่ง โดย SMART ย่อมาจาก:

  • Specific เน้นโดยเฉพาะ
  • Measurable วัดผลได้
  • Achievable เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง
  • Realistic เป็นไปได้
  • Time-based ตรงตามเวลา

ตัวอย่างของเป้าหมาย SMART ได้แก่ :

  • ฉันจะเดินวันละ 30 นาที ต่อจากนี้ 5 วัน
  • ฉันจะกินผัก 4 มื้อทุกวันในสัปดาห์นี้
  • ฉันจะดื่มน้ำอัดลมเพียงครั้งเดียวในสัปดาห์นี้

การมีเป้าหมายของการลดน้ำหนักนั้น เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะพาเพื่อนๆ ไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ลองใช้หลักการ SMART นี้ดูนะคะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *