เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เสริมความแข็งแรงให้ร่างกายด้วย “โฟลิก”

0

การรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ว่าที่คุณแม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกินวิตามินเสริมในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ โดยหนึ่งในวิตามินสำคัญที่ว่า คือ โฟลิก เพื่อการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ มาเติมความรู้เกี่ยวกับวิตามินโฟลิกกันเถอะ

ประเภทของวิตามินโฟลิก

1. วิตามินกรดโฟลิกเดี่ยว ๆ

1.1 ยาเม็ดโฟลิก ขนาด 5 มิลลิกรัม ใช้สำหรับรักษาโรคโลหิตจางชนิดที่เกิดจากการขาดกรดโฟลิก โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีอาการข้างเคียง ได้แก่ ผิวหนังแดง คัน ผื่นผิวหนัง (ยานี้สามารถหาซื้อได้เองที่ร้านขายยา)

1.2 ยาเม็ดโฟลิก ขนาด 0.4 มิลลิกรัม หรือ 400 ไมโครกรัม ใช้สำหรับป้องกันภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในช่วงก่อนและหลังการปฏิสนธิ ซึ่งนำไปสู่ความพิการแต่กำเนิดของทารก แนะนำให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนมีบุตร รับประทานวันละ 1 เม็ด โดยเริ่มรับประทานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวางแผนตั้งครรภ์ และรับประทานต่อเนื่องจนครบ 12 สัปดาห์ หลังตั้งครรภ์ ทั้งนี้ อาจมีอาการข้างเคียง ได้แก่ ผิวหนังแดง คัน ผื่นผิวหนัง (ยานี้สามารถหาซื้อได้เองที่ร้านขายยา)

2. วิตามินรวมโฟลิก

2.1 วิตามินเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก) ประกอบด้วยธาตุเหล็ก ขนาด 60 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก (วิตามิน B9) ขนาด 2.8 มิลลิกรัม เป็นวิตามินที่กรมอนามัยส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานก่อนตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะซีดและความพิการแต่กำเนิดในทารก เช่น ลดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ โรคหลอดประสาทไม่ปิด ภาวะแขนขาพิการแต่กำเนิด และเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนอายุ 6-24 ปี และอายุ 25-59 ปี ทุกสิทธิการรักษา โดยรับประทานสัปดาห์ละ 1 เม็ด หลังอาหารอย่างน้อย 1 – 3 เดือน ก่อนตั้งครรภ์ หากทานครบ 3 เดือน ยังไม่ตั้งครรภ์ สามารถรับประทานต่อได้ ทั้งนี้ อาจมีอาการข้างเคียงจากเหล็ก ได้แก่ คลื่นไส้ อุจจาระสีดำ ท้องเสีย ท้องผูก

เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ควรเปลี่ยนมากินยาไตรเฟอร์ดีน (triferdine) แทน ซึ่งมีไอโอดีนเพิ่มเข้ามา เพื่อเสริมสร้างระบบประสาทและสมองของทารกในครรภ์ โดยสามารถหาซื้อยารับประทานได้ด้วยตนเองที่ร้านขายยา ยกเว้นเป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ต้องได้รับเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

2.2 ไตรเฟอร์ดีน เป็นวิตามินรวมประกอบด้วย ไอโอดีน 0.15 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 60.81 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 0.4 มิลลิกรัม ใช้สำหรับป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หรือใช้ตามแพทย์สั่ง ทั้งนี้ อาจมีอาการข้างเคียง ได้แก่ เกิดผื่นแดง ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดำ จุกแน่น อาเจียน หายใจไม่สะดวก หากมีอาการมาก ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีสำหรับไตรเฟอร์ดีนนี้แนะนำให้รับประทานตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ (ให้ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น)

วิตามินโฟลิก มีหลายขนาด โดยแต่ละขนาดมีข้อแนะนำในการใช้แตกต่างกัน ดังนั้น ควรอ่านคำแนะนำโดยละเอียด ก่อนรับประทานยา เพื่อให้การใช้ยาตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *