จดจำและนำไปปฏิบัติ…เพื่อป้องกันแม่ท้องจากโควิด-19

0

แม้ข้อมูล ณ เวลานี้ยังไม่พบการถ่ายทอดเชื้อโควิด-19 จากแม่สู่ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การติดเชื้อในทารกแรกเกิดจากการสัมผัสกับละอองเสมหะหรือน้ำลายจากผู้ติดเชื้อที่ใกล้ชิด แต่การติดเชื้อในแม่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมลักษณะเดียวกันกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ ดังนั้นการป้องกันตัวจากโควิด-19 จึงเป็นเรื่องที่แม่ท้องต้องใส่ใจ

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19

1. รักษาสุขอนามัยส่วนตัว และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี รักษาสุขภาพให้แข็งแรงรวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ จัดสำรับแยก นอนอย่างน้อยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไอหรือจามใส่ต้นแขน

เว้นการสัมผัสหน้า ตา ปาก จมูก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนหมู่มากหรือไปสถานที่ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร

3. หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ควรล้างมือ (ล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน) บ่อย ๆ และทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ หลังจากกลับมาจากนอกบ้านหรือรถสาธารณะ โดยล้างด้วยน้ำสบู่เป็นเวลานานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%

4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการสัมผัสกับละอองเสมหะ น้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ที่สวมใส่หน้ากากอนามัยไปยังผู้อื่นด้วย ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละบุคคล และเรียนรู้วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

หน้ากากผ้า ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ป่วย ส่วนหน้ากากทางการแพทย์ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ออกมากับน้ำมูก น้ำลาย ส่วนหน้ากาก N95 นั้น ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างไกล้ชิด

วิธีการสวมใส่หน้ากากที่ถูกต้อง คือ ล้างมือก่อนสวมใส่หน้ากาก จากนั้นจับสายคล้องหูทั้งสองข้าง หันด้านสีเข้มออกด้านนอก ด้านสีอ่อนอยู่ด้านใน แถบลวดอยู่ด้านบน ใช้มือกดบริเวณลวดโลหะ ทั้งสองด้านของจมูกให้หน้ากากกระชับแนบสนิทกับจมูก แล้วดึงหน้ากากลงมาด้านล่างให้คลุมจมูกและปากให้มิดชิด

วิธีการทิ้งหน้ากาก ให้ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก จากนั้นพับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหูแล้วพันโดยรอบหน้ากาก แล้วใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่นทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด

ทั้งนี้ ในกรณีสำหรับผู้แยกสังเกตอาการที่บ้าน หรือผู้ดูแลผู้ป่วยไอจามต้องมีการทำลายเชื้อด้วยสารฟอกขาว (โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5%) ใส่ถุงขยะ 2 ชั้นก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *