เช็คพัฒนาการของเบบี๋ผ่าน “อัลตร้าซาวน์”

0

เมื่อการตั้งครรภ์ดำเนินมาถึงช่วงประมาณ 12 สัปดาห์ คุณหมอมักจะแนะนำให้คุณแม่รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เชื่อว่าหลายคนคงเซย์เยสทันทีเพราะอยากรู้ว่าเบบี๋ในท้องเป็นเพศชายหรือหญิง แต่จริง ๆ แล้วการตรวจอัลตร้าซาวด์นั้นมีประโยชน์อื่น ๆ มากกว่าแค่ทำให้รู้เพศของลูกอย่างที่บางคนเข้าใจ

 

อัลตร้าซาวน์ คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่า 20,000 Hz วงการแพทย์ได้นำเอามาพัฒนาเป็นเครื่องอัลตร้าซาวน์เพื่อตรวจความผิดปกติต่าง ๆ ของอวัยวะภายในของมนุษย์ โดยเฉพาะการตรวจทารกในครรภ์มารดา เครื่องอัลตร้าซาวน์จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปจากหัวตรวจ คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อต่าง ๆ ซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันแล้วสะท้อนกลับมายังหัวตรวจ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลสัญญาณที่สะท้อนกลับมาแสดงให้เห็นเป็นภาพบนจอ

 

อัลตร้าซาวน์ 2 มิติ นั้นจะได้ภาพในแนวระนาบ 2 มิติ คือ กว้างและยาวเหมือนภาพหน้าตัดตามยาวหรือขวางของวัตถุ จะเหมือนการดูภาพหน้าตัดว่าอวัยวะต่าง ๆ ในระดับนั้นเป็นอย่างไร ภาพที่ได้จะค่อนข้างดูยาก สำหรับอัลตร้าซาวน์ 3 มิติ เป็นการสแกนภาพแบบมองกวาดบริเวณผิวนอก เหมือนดูคน ๆ นั้น เป็นภาพ 3 มิติ คือ กว้าง ยาว และลึก แต่จะไม่เห็นอวัยวะภายใน ส่วนอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ ก็คือ ภาพ 3 มิติที่ดูต่อเนื่องกันไปเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งดูง่ายเหมือนภาพยนตร์

 

23

 

ประโยชน์ของการตรวจอัลตร้าซาวน์

  1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

การตรวจในช่วงนี้จะมีประโยชน์มากและสามารถคำนวณอายุครรภ์ได้แม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือจำวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายไม่ได้ การที่สูติแพทย์รู้อายุครรภ์ที่แน่นอนจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลในช่วงใกล้คลอด และทราบว่าครรภ์นั้นครบกำหนด หรือก่อนกำหนด หรือเกินกำหนด นอกจากนั้นยังช่วยในการดูว่าเป็นทารกแฝดหรือไม่ หรือว่าเป็นการตั้งครรภ์ในมดลูกหรือนอกมดลูก เป็นต้น

 

  1. อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

การตรวจในช่วงนี้เพื่อดูการเจริญเติบโตของทารก ดูความสมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งดูตำแหน่งของรกว่าอยู่ในตำแหน่งผิดปกติหรือไม่ ดูปริมาณน้ำคร่ำ เป็นต้น หากเป็นการตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ จะเริ่มได้เห็นการเคลื่อนไหวของลูกในครรภ์และสามารถบันทึกเก็บไว้ ซึ่งจะทำในช่วงอายุครรภ์ 24-26 สัปดาห์

 

การตรวจอัลตร้าซาวน์สามารถตรวจได้ตลอดการตั้งครรภ์ โดยไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อมารดาและทารกในครรภ์ แนะนำให้ตรวจตามคำแนะนำของคุณหมอ เนื่องจากสูติแพทย์ที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์จะตรวจอัลตร้าซาวน์เพื่อคัดกรองความผิดปกติเป็นระยะ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาของคุณแม่แต่ละราย

 

ทั้งนี้ การตรวจอัลตร้าซาวน์มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถบอกรายละเอียดของอวัยวะที่มีขนาดเล็กมากได้ เช่น นิ้วมือ ใบหู เลนส์ตา รวมถึงไม่สามารถบอกการทำงานของอวัยวะ เช่น การมองเห็น การได้ยิน ว่าจะมีความผิดปกติได้หรือไม่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *