ลูกน้อยไม่ยอมเขียนหนังสือ..ไม่พร้อมหรือขี้เกียจ?

0

ปัจจุบันมีการแข่งขันความสามารถของลูกมากขึ้น พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่ง มีความสามารถ อ่านออกเขียนได้ สร้างความกดดันให้กับลูก ซึ่งธรรมชาติของเด็ก หากบังคับหรือกดดันมาก ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาต่อต้านได้ “การเขียน” นับเป็นทักษะด้านหนึ่งที่ต้องอาศัยพัฒนาการตามวัย 

เด็กสามารถจับดินสอ ใช้การทำงานร่วมกันของนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางได้ดี ที่อายุมากกว่า 4- 6 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ลูกในวัยอนุบาลยังเขียนหนังสือไม่ได้ เขียนไม่สวย เขียนกลับด้านหรือเขียนอักษรผิด ๆ ถูก ๆ ซึ่งอาจเป็นพัฒนาการที่ปกติตามวัย พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ควรไปบังคับ ตำหนิหรือกดดันเด็ก

การที่เด็กจะเขียนหนังสือได้จะต้องอาศัยกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง มีการทำงานประสานกันของมือและตาที่ดี เมื่อลูกยังเขียนไม่ได้ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนให้เหมาะสมกับวัย ไม่เร่งและเคร่งเครียด จนทำให้เด็กรู้สึกต่อต้านไม่ชอบการเขียนหนังสือ เด็กในวัยอนุบาลพ่อแม่ควรเสริมกิจกรรม เช่น การปั้นดินน้ำมัน การฉีกกระดาษทำงานศิลปะ แกะสติกเกอร์ ต่อบล็อกไม้เพื่อเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อและการทำงานที่สัมพันธ์ของมือและตา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนให้เด็ก เช่น

ทักษะ : เด็กสามารถเขียนรูปวงกลมตามแบบได้ (เด็กวัย 3-3.5 ปี) วิธีส่งเสริมพัฒนาการ ทำได้โดย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองวาดรูปวงกลมให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม

2. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กวาด

3. เมื่อเด็กเริ่มวาดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองวาดรูปวงกลมลงในกระดาษโดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่ผู้ปกครองวาดให้เด็กและบอกว่า “หนูลองวาดรูปวงกลมแบบนี้ซิ”

ทักษะ : เด็กสามารถจับดินสอได้ถูกต้อง (เด็กวัย 4.5-5 ปี) วิธีส่งเสริมพัฒนาการ ทำได้โดย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองแสดงวิธีการจับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอขีดเขียน

2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่างส่วนปลายของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 1 ซม. จนเด็กทำได้เอง

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะนั้นเจ้าตัวซนกำลังหิวข้าว อาจทำให้ลูกอ่อนล้า เบื่อหน่ายที่จะให้ความสนใจกับการเขียน เช่น ช่วงที่เด็กเหนื่อย ง่วงนอน ควรหาช่วงเวลาที่ลูกพร้อมและผ่อนคลาย การจะให้ลูกชอบทำสิ่งไหน พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสร้างความสนใจให้เด็กรู้สึกอยากทำสิ่งนั้นก่อน การให้ลูกมีโอกาสได้เลือกหนังสือที่จะเขียนเอง เลือกหยิบหนังสือที่ชอบหรือสนใจที่จะเขียน ทำให้ลูกอยากฝึกจับดินสอเองและฝึกการเขียนได้เอง

ที่สำคัญ เมื่อลูกทำได้ดี หรือยอมเขียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรชมเชยลูกน้อยเพื่อให้เจ้าตัวซนมีกำลังใจและรู้สึกดีในการเขียนหนังสือต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *