ทริคลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กอ้วน

0

“โรคอ้วนในเด็ก” ได้เริ่มเป็นปัญหาระดับชาติในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่ามีจำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีก่อน ฉะนั้น แม้ “เด็กอ้วน” แม้จะดูน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาผู้ใหญ่หลายๆ คน แต่เราอยากให้โฟกัสถึงความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่แฝงมากับความอ้วนด้วย

หากลูกรักวัยซนเริ่มน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พ่อแม่ไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะถ้าไม่ได้ควบคุมดูแลปล่อยให้เจ้าตัวซนกินอาหารแบบตามใจปาก รวมถึงปล่อยให้นั่งๆ นอนๆ มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่มีกิจกรรมทางกายให้ได้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย ย่อมมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างอ้วน พ่วงด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากมาย อาทิ โรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

trickle-slimming-behavior-increase-physical-activity

พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior : SB)

พฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ ที่ไม่ใช่การนอนหลับพักผ่อน เช่น การนั่งหรือนอนดูทีวี ดูหนัง เล่นไลน์ เล่นเกมมือถือ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งอันตรายของพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยเด็ก มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจ

คำแนะนำการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการเพิ่มกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กอ้วน

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน การลดพฤติกรรมที่อยู่นิ่งๆ หรือเรียกว่า “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” เช่น การนั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นมือถือ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มกิจกรรมทางกายตามวิถีชีวิต
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กอ้วนทำกิจกรรมทางกายที่ชื่นชอบระดับปานกลางถึงระดับหนัก (เหนื่อยหรือหอบ) อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กอ้วนมีกิจกรรมทางกายร่วมกันทั้งครอบครัว
  4. สนับสนุนการสร้างนิสัยทำ กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เช่น การทำการบ้าน การเดิน และขี่จักรยานแทนการนั่งรถยนต์ เป็นต้น
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน การเล่นเกมกิจกรรมทางกาย เกมกีฬาในเด็กอ้วน และเด็กวัยเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎกติกาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  6. พ่อแม่ จะต้องทำ ให้เด็กเห็นและปฏิบัติ
  7. การทำให้เด็กรักการทำกิจกรรมทางกายและทำกิจกรรมทางกายอย่าสม่ำเสมอจะเป็นสมบัติติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและเพิ่มกิจกรรมทางกาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กอ้วน พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เด็กลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *