รวมวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กและครอบครัว

0

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 หัวอกของคนเป็นพ่อแม่คงหนีไม่พ้นจากความห่วงกังวล ไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ ยิ่งมีลูกน้อยวัยซนด้วยแล้วบอกเลยว่าต้องเพิ่มความใส่ใจเป็นเท่าตัว และนี่คือวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กและครอบครัวที่เรารวบรวมมาฝาก

 

ไว

 

ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า การติดเชื้อในเด็กเล็กเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบการระบาดเริ่มจากคนในครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยโควิด 19 หรือติดจากญาติที่มาเยี่ยมโดยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่เริ่มจากคนหนุ่มสาววัยทำงานติดเชื้อก่อนที่จะ แพร่เชื้อให้ทางครอบครัว พ่อแม่ หรือเด็กๆ ในบ้าน ดังนั้น เมื่อกลับจากทำงาน ควรชำระล้างร่างกาย อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 

การป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กและครอบครัว สามารถป้องกันได้ ดังนี้

  1. แยกของใช้ส่วนตัว แยกพื้นที่จากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 แยกรับประทานอาหารร่วมกัน
  2. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามพาเด็กออกไปที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น ควรให้เด็กเล่นในบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด
  3. ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนมาเล่นกับเด็ก
  4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในบ้าน ทั้งเด็กและสมาชิกในบ้าน รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านควรงดหอมแก้มหรือสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กโดยไม่จำเป็น
  5. สอนเด็กให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ ไอ จาม หรือหลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น ราวบันได กลอน หรือลูกบิดประตู
  6. สอนเด็กให้ใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี โดยเลือกขนาดให้เหมาะกับใบหน้า สวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คาง หันด้านที่มีสีหรือบานพับคว่ำไว้ด้านนอกและหันด้านที่ไม่มีสีหรือบานพับ หงายเข้าหาใบหน้า ซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวนุ่มกว่า เพื่อดูดซับเหงื่อ น้ำมูก น้ำลาย โดยให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบน กดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง
  7. ดูแลให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัว
  8. ดูแลให้เด็กนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงรักษาร่างกายให้อบอุ่น

 

จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วง 3 ระยะของการระบาดพบว่า เด็กติดเชื้อโควิด 19 เกือบร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์รุนแรงน้อยหรือไม่มีอาการ มีส่วนน้อยที่จะมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะพบในเด็กอายุน้อยมากๆ เช่นในเด็กต่ำกว่า 1 ปี หรือเด็กที่มีโรคประจำตัว

 

กรณีที่ไม่แน่ใจ ไม่ควรออกจากบ้านเพื่อมารอตรวจซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อเพิ่ม ให้โทรมาติดต่อสอบถาม เพื่อรับการประเมินเบื้องต้น และรับคำแนะนำแนวทางการเข้ารับการรักษา ที่ 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *