ป้องกันเรื่องเล็กไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยการคุมอารมณ์

0

ขณะที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหรือต้องเดินทางไกล โดยทั่วไปผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถจะเกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ บนท้องถนน คือ การขับรถปาดหน้า ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องโมโหฉุนเฉียวอันนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ต้องรู้จักคุมอารมณ์

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ถูกขับรถปาดหน้าร้อยละ 80 จะมีอารมณ์โกรธเคือง ฉุนเฉียว บางรายแก้แค้นขับปาดหน้าเอาคืน หรือบางคนอาจใช้อาวุธอื่นๆ ทำร้าย ซึ่งไม่เกิดผลดี ทำให้เสียเวลา บาดเจ็บหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเคยปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมตนเอง ระงับความโกรธเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เป็นฝ่ายถูกคนอื่นขับรถปาดหน้า ขอแนะนำให้ประชาชนฝึกฝนที่ความคิดตัวเองให้คิดบวก หรือคิดในทางที่ดีแทน ในเบื้องต้นมี 5 ประการ ได้แก่…

protecting-small-things-is-not-a-big-deal-with-emotional-control

  1. คิดว่าเขาเป็นญาติ เป็นครูอาจารย์ที่เราเคารพรัก
  2. คิดว่าเขาอาจมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในชีวิต ญาติ หรือลูกไม่สบาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  3. ร้องเพลงเพื่อยับยั้งชั่งใจตนเอง
  4. ฝึกการหายใจทางหน้าท้อง สูดหายใจเข้า – ออก ยาวๆ เพื่อคลายเครียด
  5. กล่าวคำขอบคุณที่ช่วยฝึกความอดทนให้เรา

การขับรถปาดหน้า ถือเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากการขาดระเบียบวินัยที่ดี วิธีการปลูกฝังให้มีวินัย สามารถทำได้ง่ายๆ โดยฝึกการเข้าแถว การเข้าคิวให้ติดเป็นนิสัย รู้จักการรอคอยให้เป็น เริ่มสร้างได้ตั้งแต่วัยเด็ก ปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน

ทั้งนี้ ในการเดินทางบนท้องถนน ทุกคนควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ขับรถ จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ คือ พักผ่อนก่อนเดินทางอย่างเต็มที่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

“การฝึกคิดบวก” จะช่วยให้อารมณ์เย็นลง ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรฝึกคิดแบบนี้ รวมถึงสั่งสอนลูกหลานในบ้าน เพื่อป้องกันเรื่องเล็กๆ ไม่ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างได้ผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *