นมแม่ดีที่สุด! ไม่อยากให้เบบี๋สุขภาพพัง อย่าเลี้ยงด้วยนมข้นหวาน

0

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานให้อวัยวะทุกชิ้นทำงานได้ เสริมสร้างร่างกาย รวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สำหรับทารกก็เช่นกัน อาหารมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการที่ดีและการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันการให้เบบี๋กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ หนึ่งในอาหารที่ว่าคือ “นมข้นหวาน”

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ แนะนำว่า ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวและหลังจากนั้นให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทารก มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางกาย พัฒนาสมอง จอประสาทตา รวมทั้งเป็นอาหารที่ย่อยง่าย และถูกสร้างมาให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพร่างกายของทารกในแต่ละช่วงอายุ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมเรื่องสติปัญญา อารมณ์ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 6 เดือนแรก ทำให้แม่กับลูกได้ใกล้ชิดกัน แม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกได้สอดคล้องพอเหมาะ ช่วยให้เด็กสงบ ปลอดภัย ผ่านการอุ้ม การให้นม การพูดคุย และเล่นด้วยกัน อันจะส่งผลให้ลูกน้อยสามารถเรียนรู้เชื่อมโยงตัวเองกับแม่และคนรอบข้าง และเกิดความไว้วางใจต่อโลกรอบตัวในระยะต่อมา

ส่วนนมข้นหวานนั้นไม่เหมาะสำหรับการเป็นอาหารเด็ก เนื่องจากนมข้นหวานมีส่วนประกอบหลักแค่ไขมัน น้ำตาล โซเดียม  ซึ่งต่างจากนมแม่ และนมผงดัดแปลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนมสำหรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะ จึงห้ามนำมาใช้เลี้ยงทารก หรือห้ามใช้เพื่อเสริมคุณค่าทางอาหารแทนนมแม่ หรือนมผงสำหรับทารก อาจทำให้ทารกและเด็กเล็ก เสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้น เด็กทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ควรกินนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น หลังจากนั้นให้กินนมแม่ควบคู่กับการเริ่มอาหารตามวัย เนื่องจากเด็กหลัง 6 เดือนมีพัฒนาการทางร่างกายเพิ่มมากขึ้น ต้องการพลังงานมากขึ้น รวมถึงสารอาหารที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเมื่อเด็กอายุเกิน 1 ปี สามารถกินนมกล่อง UHT หรือ พาสเจอร์ไรซ์ได้

ทั้งนี้ การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กอย่างเหมาะสมนั้น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1) ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ

2) เริ่มให้อาหารตามวัยที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน ตามวัยหลังอายุ 6 เดือน ควบคู่กับนมแม่

3) เพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น จนครบ 3 มื้อ เมื่ออายุ 10-12 เดือน

4) ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ้นตามอายุ

5) ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส

6) ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

7) ให้ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน และน้ำอัดลม

8) ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและ

9) เล่นกับลูกสร้างความผูกพัน หมั่นติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ทั้งนี้ คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหมวดหมู่ มีความหลากหลาย ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อให้น้ำนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *