รีบพาเบบี๋ไปฉีดวัคซีนโควิด ลดป่วยรุนแรง-เสียชีวิตได้

0

แม้ ณ ตอนนี้ จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลาย ๆ ข้อ อันเป็นผลพวงจากสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีน ยังมีความจำเป็นมากทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงเบบี๋ อายุ 6 เดือนขึ้นไป

การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 4 จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 มาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 4 ปี ซึ่งยังไม่เคยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) แล้ว ผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ได้ จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเด็ก (MIS-C) ได้

ทั้งนี้ ช่วงฤดูหนาวจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มขึ้นหลายโรค รวมถึงโรคโควิด 19 ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรพาเบบี๋มารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก่อนที่จะถึงฤดูหนาว โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง อาทิ เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โดยโรงพยาบาลต่าง ๆ จะมีการจัดพื้นที่ให้บริการกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้นผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ ที่สำคัญ ฉีดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีแดง จะฉีดให้เด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 4 ปี ซึ่งกำหนดให้ฉีดวัคซีน 0.2 ซีซี (3 ไมโครกรัม) จำนวน 3 เข็ม เข็มสองห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มสามห่างเข็มสอง 2 เดือน หลังฉีดให้สังเกตอาการ 30 นาที และติดตามต่อจนครบ 1 เดือน โดยให้จัดจุดบริการแยกจากกลุ่มวัยอื่น เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้วัคซีน ทั้งนี้ จากการศึกษาความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง พบว่า มีความปลอดภัย อาการข้างเคียงไม่รุนแรง โดยส่วนใหญ่จะเจ็บบริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย โอกาสพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อย เนื่องจากขนาดโดสต่ำกว่าวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง 10 เท่า

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิดว่า เด็กเล็กโดยเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนัก อาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ ปอดบวม และหลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิต รวมถึงอาจพบภาวะ MIS-C ได้ด้วย จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไฟเซอร์ฝาสีแดงสำหรับฉีดในเด็ก 6 เดือน – 4 ปี เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่

ย้ำกันอีกครั้ง ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่จะทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกัน เมื่อได้รับเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง ที่สำคัญจะลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น หรือเด็ก ๆ คนอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *