4 ข้อควรคำนึงในการให้อาหารตามวัยสำหรับทารก

0

การดูแลด้านโภชนาการนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับทารก เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากเบบี๋ได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลด้านลบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก นอกจากนมแม่แล้ว อีกหนึ่งอาหารสำคัญสำหรับวัยทารก คือ อาหารตามวัย

อาหารตามวัย (Complementary food) คือ อาหารอื่นที่ทารกได้รับเป็นมื้อควบคู่กับนมแม่หรือนมผงดัดแปลงสำหรับทารกทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้สารอาหารครบถ้วนและพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต เนื่องจากสารอาหารในนมแม่เริ่มมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของทารกที่เจริญเติบโตขึ้นทุกวัน การให้อาหารตามวัยช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว (semisolid food) และอาหารแบบผู้ใหญ่ เพื่อให้มีพัฒนาการในการกินที่เหมาะสมต่อไป

ข้อควรคำนึงในการให้อาหารตามวัย

1. เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับความหิว-อิ่มของเด็ก เริ่มมื้อแรกที่อายุ 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กที่เริ่มนั่งได้เอง คอตั้งตรงมั่นคง ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อมือ และตาทำงานประสานกันดี เด็กคว้าของ หยิบของ ถือของ และนำของเข้าปากได้คล่องอย่างมีเป้าหมายชัดเจน กล้ามเนื้อช่องปากในการเคี้ยว การกลืนทำได้ดีมากขึ้น โดยที่อาหารจะเริ่มมีความหยาบขึ้นตามลำดับเมื่อเด็กโตขึ้น ฝึกเด็กนั่งกินเป็นที่และใช้เวลาในการกินอาหาร/ มื้อ ไม่เกิน 30 นาที โดยที่มื้ออาหารควรห่างจากมื้อนมอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

2. สัดส่วนและปริมาณอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และเมื่อเด็กกินอาหารตามวัยได้เพียงพอในแต่ละมื้อ ควรลดจำนวนมื้อนมที่ให้เด็ก เช่น เมื่อเด็กอายุ 9 เดือน ได้รับอาหารตามวัย 2 มื้อ จำนวนมื้อนมจะลดลงเหลือวันละ 3-4 ครั้ง หรือ เด็กอายุ 1-2 ปี ควรกินอาหารวันละ 3 มื้อ และลดจำนวนมื้อนมเหลือวันละ 2-3 ครั้ง ปริมาณนมที่ต้องการในเด็กวัยเตาะแตะประมาณ500 ซีซี/ วัน

3. สะอาดและปลอดภัย ควรล้างมือก่อนให้นมหรืออาหารลูกทุกครั้ง และต้องไม่ลืมล้างมือก่อนเตรียมนม หรือเตรียมอาหาร ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด ล้างส่วนประกอบอาหารให้สะอาด เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกและสารเคมีตกค้าง ควรประกอบอาหารเอง ปรุงสุก ทำสดใหม่ เพื่อความสะอาดและคงคุณค่าของสารอาหาร หากต้องการจัดเก็บอาหารที่เตรียมเสร็จแล้ว ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในตู้เย็น และควรรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าต้องการเก็บนานกว่านั้นควรแบ่งอาหารให้เพียงพอต่อ 1 มื้อในแต่ละภาชนะแต่ไม่ควรเก็บนานกว่า 1 สัปดาห์ และควรอุ่นร้อนก่อนรับประทาน

4. เลือกดื่มนมชนิดใดดีเมื่อลูกโตแล้ว เมื่อลูกกินข้าวเป็นอาหารหลักวันละ 3 มื้อ นมจะกลายเป็นอาหารเสริม พ่อแม่สามารถเลือกใช้นมผสมดัดแปลงสำหรับเด็กโตหรือนมพาสเจอไรซ์ หรือนมยูเอชทีก็ได้ ทั้งนี้ ควรให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี ควรเสริมนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องหรือนมวัวรสจืด วันละ 2 แก้ว

การให้อาหารแก่ทารกควรให้ด้วยความนุ่มนวล เมื่อเบบี๋โตพอที่จะกินเองได้ ควรให้เด็กได้ฝึกกินด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ควรระมัดระวังการสำลัก โดยเตรียมอาหารให้มีขนาดและความหยาบเหมาะสมตามวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *