‘ชื่อเล่น’ ของลูกน้อย สำคัญยังไง?

0

ชื่อเล่น คือชื่อสำหรับเรียกแบบไม่เป็นทางการเพื่อความสะดวก เพราะชื่อจริงของคนส่วนมากมักมีหลายพยางค์ ชื่อเล่นจึงมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังแสดงถึงความสนิทสนมของผู้เรียก ส่วนมากจะเรียกขานกันระหว่างครอบครัว พี่น้อง และเพื่อนฝูง การตั้งชื่อเล่นให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจึงมีความสำคัญไม่แพ้ชื่อจริง เช่นเดียวกับการตั้งชื่อเล่นให้ลูกน้อยของคุณด้วย

'ชื่อเล่น' ของลูกน้อย สำคัญยังไง

ในชีวิตประจำวันชื่อเล่นมีความสำคัญและถูกใช้มากกว่าชื่อจริง เพราะฉะนั้นหากต้องการตั้งชื่อเล่นให้ลูก นอกจากจะคำนึงถึงความสะดวก ง่ายต่อการเรียกขาน และเป็นมงคลหรือมีความหมายดีตามความเชื่อของคนไทยแล้ว ยังควรเลือกชื่อที่ไม่พ้องเสียงหรือพ้องความหมายกับคำที่ความหมายไม่ดีทั้งในภาษาไทยและต่างประเทศ เพราะอาจเป็นเหตุผลให้เด็กถูกล้อเลียนในอนาคต รวมถึงพิจารณาให้ยาวไกลถึงอนาคตด้วย เพราะชื่อเล่นคือชื่อที่จะอยู่ติดตัวลูกรักของคุณไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกับชื่อจริง เรียกว่าในการตั้งชื่อเล่นให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องปรึกษากันทั้งผู้เป็นพ่อและแม่ แต่หากต้องการมุมมองหรือความเห็นที่แตกต่างก็อาจปรึกษาคนในครอบครัวคนอื่นๆ ด้วยได้เช่นกัน

ชื่อคือคำเรียกขานที่บ่งบอกถึงตัวตนของบุคคลคนนั้น การเลือกชื่อเล่นให้ลูกของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม อีกทั้งการตั้งชื่อเล่นที่สร้างสรรค์ เรียกง่าย เข้ากับยุคสมัย ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกภูมิใจในชื่อของตน และเป็นสัญลักษณ์แสดงความสนิทสนมของลูกน้อยกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชื่อเล่นที่ฟังแล้วไพเราะรื่นหูยังมีส่วนให้ผู้ที่รู้จักพบเห็นเกิดความรู้สึกเอ็นดูหรือประทับใจได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *