สายตุนต้องรู้! รวมวิธีเลือกซื้ออาหารช่วงแยกกักตัว

0

จากสถานการณ์การโรคโควิด–19 ที่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีประชาชนที่เป็นผู้แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงต้องใส่ใจทุกเรื่อง โดยเฉพาะการเลือกซื้ออาหารสำรองไว้ในกรณีออกจากบ้านไม่ได้ 

วิธีเลือกซื้ออาหารช่วงแยกกักตัว มีดังนี้ 

1. เลือกซื้ออาหารและปรุงประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

2. ซื้ออาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักและผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ มาเก็บไว้ในปริมาณพอเหมาะ เพื่อช่วยรักษาอาหารให้สดใหม่ไม่เน่าเสีย อีกทั้งยังคงคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ 

3. แยกอาหารแต่ละประเภทให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน รวมถึงจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุให้เก็บไว้ได้นาน ๆ 

4. อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ หากจะเก็บควรล้างให้สะอาดก่อนแล้วนำมาตัดแบ่งหรือหั่นเป็นชิ้นก่อนบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึมได้ในปริมาณที่พอเหมาะกับการนำไปใช้ในแต่ละครั้ง แล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส 

5. ไม่ควรแช่เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ ๆ หรือทั้งตัวในตู้เย็น เนื่องจากความเย็นอาจจะไม่เพียงพอ  

6. ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็ก หรือชนิดบด ควรใส่ถุงพลาสติกแช่อยู่ในช่องแช่แข็ง 

7. ไม่ควรเก็บอาหารไว้มากเกินไป จนทำให้การถ่ายเทอากาศภายในตู้เย็นทำได้ไม่ดี

8. หมั่นสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็น

สำหรับอาหารปรุงสำเร็จบรรจุกระป๋อง ผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง รวมทั้งเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียด โดยต้องมี เลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสนิม 

ในส่วนของการสั่งซื้ออาหารแห้งจำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้งและผลไม้แห้งต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์อาจทำให้ได้รับสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดสารอะฟลาท็อกซิน เมื่อบริโภคเข้าไปสะสมในปริมาณมากทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้

ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าควรสอบถามถึงคุณภาพและวันหมดอายุกับผู้ขายก่อนทุกครั้งรวมถึงพิจารณาภาพประกอบการขายสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ซองบรรจุไม่มีรูรั่ว และอ่านฉลากให้ครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดคุณภาพ 

ที่สำคัญ ก่อนที่จะนำมาวัตถุดิบต่าง ๆ มาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร และควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *