การฉีดวัคซีนจำเป็นสำหรับในผู้สูงอายุหรือไม่??

0

ปัญหาโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข เพราะเมื่อผู้สูงอายุเกิดโรคติดเชื้ออาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่า หรืออาจต้องเสี่ยงต่อภาวะพิการหรือเสียชีวิตได้แม้การได้รับฉีดวัคซีนในวัยเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัย

หลายคนคงคิดว่าการได้รับวัคซีนในวัยเด็กสามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต แต่ผลการศึกษาพบว่าไม่จริงเสมอไป ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจึงจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นใหม่ หรือเมื่ออายุมากขึ้นความไวของเชื้อในการก่อโรคมากขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ดังนั้นในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค

4 วัคซีนที่ควรฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป ได้แก่…

need-for-vaccination-in-the-elderly

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ

โรคบาดทะยักพบได้ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีประวัติรับวัคซีนมาก่อน และแม้บางรายจะได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายก็นานกว่า 10 ปี การให้วัคซีนทุก 10 ปี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นรวมถึงช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ส่วนโรคคอตีบยังพบการระบาดในปัจจับัน จึงต้องมีการให้วัคซีนป้องกัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย

ผู้สูงอายุจะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตก็สูง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้น และแม้ว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้ก็จำเป็นต้องฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันโรคนี้สามารถป้องกันโรคตับอักเสบบีและอันตรายต่างๆ ที่ตามมาหลังจากการติดเชื้อตับอักเสบบีได้ รวมถึงมะเร็งตับและตับแข็ง วัคซีนให้ความคุ้มครองจากการติดเชื้อตับอักเสบบีเป็นระยะยาว อาจถึงตลอดชีวิตได้ ดังนั้นผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนนี้ควรเข้ารับวัคซีนนี้

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต

การติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่รุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่เยื้อหุ้มสมอง การใช้วัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อรุนแรงและมีความคุ้มทุนในการใช้วัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *