คอนเฟิร์ม! ผลตรวจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปลอดฟอร์มัลดีไฮด์

0

ความสะอาดถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราไม่มากก็น้อย หลายคนจึงให้ความใส่ใจกับการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ได้มาตรฐานบางยี่ห้ออาจมีส่วนผสมของสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า…

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีการนำสารกลุ่มอัลดีไฮด์ ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ กลูตารัลดีไฮด์ และไกลออกซอล มาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟอร์มัลดีไฮด์มีกลิ่นรุนแรง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดวงตา เป็นสารไวไฟ มีพิษสูง และอาจเป็นสารก่อมะเร็ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้สารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในบ้านเรือน

cleaning-products-formaldehyde-free

ด้วยภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มีการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลังการจำหน่าย โดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร กลูตารัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มีขายในท้องตลาดว่ามีการนำฟอร์มัลดีไฮด์ มาปลอมปนหรือไม่

สำหรับในปีงบประมาณปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ที่ใช้ในบ้านเรือน ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุต่างๆ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปดังกล่าว จำนวน 50 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบทุกตัวอย่าง ไม่พบสารฟอร์มัลดีไฮด์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในครัวเรือนมีความปลอดภัย

เคล็ดลับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย

  1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มีมาตรฐาน และจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ
  2. ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมไอสาร
  3. ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ที่สำคัญเมื่อภารกิจเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมล้างมือ ล้างเท้า และทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดหมดจน เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นงานทำความสะอาดอย่างปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *