3 จุดเสี่ยงอันตรายใน “สุขา” ที่เสี่ยงก่อโรค

0

สุขา” เป็นสถานที่ปลดทุกข์ทั้งในยามสุขและในยามฉุกเฉิน หากเป็นส้วมหรือห้องน้ำในบ้านเราก็สามารถดูแลเรื่องความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกโดยง่าย แต่กรณีที่จำเป็นต้องใช้บริการส้วมสาธารณะ สิ่งที่ต้องระวังคือ อันตรายจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนั่นเอง ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวค่ะ

จากข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัยพบว่าจุดที่พบเชื้อโรคมากและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค 3 จุด คือ…

  • ที่จับสายฉีดชำระ
  • พื้นห้องน้ำ
  • ที่รองนั่ง

ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราสัมผัสกันแทบทุกวัน และมักมองข้ามหรือคาดไม่ถึงว่าจะเป็น 3 จุดอันตราย ฉะนั้น ก่อนใช้ห้องน้ำทุกครั้งจึงต้องมั่นใจว่าส้วมนั้น 3 จุดเสี่ยงอันตรายใน “สุขา” สะอาด ปลอดภัย เพราะการใช้ส้วมสาธารณะที่ไม่สะอาด จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่พบบ่อยคือ โรคอุจจาระร่วง และโรคบิดตามมาได้

เทคนิคลดความเสี่ยงติดโรคจากห้องน้ำสาธารณะ

3-risk-points-in-toilet-at-risk-of-disease

  1. เลือกห้องส้วมที่โถชักโครกดูสะอาดที่สุด
  2. หลีกเลี่ยงฝารองนั่งที่เปียกชื้น และห้องที่ยังเห็นสิ่งปฏิกูลของผู้อื่นค้างอยู่
  3. ใช้แอลกอฮอล์แบบพกติดตัวฉีดบริเวณฝารองนั่ง แล้วใช้กระดาษชำระเช็ดบริเวณฝารองนั่งให้สะอาด หรือใช้กระดาษชำระมารองก่อนนั่งก็ได้
  4. ควรถอดกางเกงลงมาแค่ระหว่างเข่ากับเท้า ไม่ให้ลงมากองที่พื้นห้องน้ำป้องกันการสัมผัสสิ่งสกปรก
  5. เมื่อเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วควรปิดฝาก่อนกดชักโครกเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศ ที่อาจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้
  6. หลังเข้าห้องน้ำควรล้างมือทุกครั้งตามหลักวิธีการแล้วเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เพราะจะทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นห้องน้ำเจริญเติบโตได้ดีมาก
  7. ก่อนออกจากห้องน้ำควรใช้กระดาษเช็ดมือหมุนลูกบิดประตู

ทั้งนี้ ไม่ควรขึ้นเหยียบบนโถส้วมแบบชักโครก เพราะคนที่จะใช้บริการถัดไปก็ต้องการใช้ส้วมที่สะอาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโรคเช่นเดียวกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *