เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด…ปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้พลาด!!

0

เป็นบทความที่แนะนำเลยสำหรับบรรดาทาสน้องแมว ทาสน้องหมา ที่เลี้ยงสัตว์แสนน่ารักประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภทนี้ไว้ในบ้าน เพราะการเลี้ยงสัตว์ก็ย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกกัดซึ่งการถูกแมวหรือสุนัขกัดย่อมทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ ว่าแล้วเรามารู้จักการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัดอย่างถูกวิธีกันเถอะ

200454571-001

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด

  1. รีบล้างแผลให้สะอาดทันทีด้วยน้ำและสบู่ ล้างเบาๆ
  2. สังเกตว่าเป็นแผลอย่างไร?ถ้าแผลตื้น และเล็ก ไม่มีเลือดออก และสัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง โดยสัตว์ไม่มีอาการผิดปกติ สามารถดูแลแผลให้สะอาด เช็ดแผลเบาๆด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาโพวิดีน และป้องกันแผลติดเชื้อด้วยการทายาขี้ผึ้งปฏิชีวนะ ร่วมกับเช็ดแผลด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาโพวิดีน วันละ 2-3 ครั้ง โดยอาจไม่ต้องพบแพทย์
  3. ถ้าสัตว์เลี้ยงไม่เคยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หรือขาดการฉีด หรือไม่ทราบว่าฉีดหรือยัง ควรรีบพบแพทย์หลังทำความสะอาดแผลโดยด่วน
  4. ถ้าแผลกว้าง ลึก แผลฉีกขาด หรือ เห็นกระดูก หรือ เลือดออกมาก หรือ ถูกกัดที่มือ เท้า ใบหน้า ควรรีบพบแพทย์ฉุกเฉิน หลังทำความสะอาดแผล โดยเมื่อเลือดออกมากต้องกดแผล และพันแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อช่วยหยุดเลือด
  5. แผลแมวกัด มักลึก และติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งจากถูกสัตว์อื่นๆกัด หลังทำความสะอาดแผล ควรรีบพบแพทย์ฉุกเฉินเสมอ ส่วนแผลสุนัขกัด จะมีแผลได้ 3 ลักษณะ คือแผลถลอก, แผลรอยลึกและแผลฉีกขาด ซึ่งอาจเป็นมากถึงกับมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใกล้เคียงจนถึงมีเนื้อบริเวณรอบๆช้ำมากหรือมีเนื้อตาย
  6. เมื่อมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หรือติดเชื้อเอชไอวี ต้องรีบพบแพทย์หลังทำความสะอาดแผลโดยด่วน
  7. หลังถูกกัด ถ้าแผลมีลักษณะอักเสบ บวม แดง เจ็บ หรือยังมีเลือดออกต้องรีบพบแพทย์ฉุกเฉิน
  8. เมื่อไม่แน่ใจเรื่องฉีดวัคซีนโรคบาดทะยัก ไม่เคยฉีด หรือไม่เคยฉีดกระตุ้น ควรพบแพทย์ฉุกเฉินหลังพบแพทย์แล้ว ดูแลตนเอง ตามแพทย์ พยาบาลแนะนำ
  9. การถูกสัตว์กัดเป็นอันตรายที่พบบ่อยและอาจร้ายแรงถึงชีวิต ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวควรให้สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *