“โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส” ใกล้ตัวกว่าที่คิด

0

เมื่อกล่าวถึง “โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส” เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริงแล้วเป็นโรคใกล้ตัวมากกว่าที่คิด โดยเชื้อนี้ก่อให้เกิดโรคได้ในทุกกลุ่มอายุ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่อยากเสี่ยงเรามีทริคเสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลเชื้อนิวโมคอคคัสมาฝาก

 

โรคนิวโมคอคคัส เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์ เชื้อตัวนี้พบได้ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนตามช่องโพรงจมูกและลำคอ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นโดยการไอ หรือ จาม ทำให้มีละอองเสมหะแพร่กระจายออกไป

 

ผู้ที่มีเชื้ออยู่แต่ ไม่มีอาการใด ๆ เรียกว่าเป็นพาหะของโรค และสามารถแพร่เชื้อนี้สู่ผู้อื่นได้ผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ การไอ จาม ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อไป อาจไม่มีอาการเช่นเดียวกัน หรือเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้ เนื่องจากเชื้อนิวโมคอคคัสสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน คล้ายกับการแพร่กระจายของโรคหวัด และไข้หวัดใหญ่  ดังนั้น ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้

 

29

 

ผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ จึงควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนิวโมคอคคัสเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคต่าง ๆ ของร่างกายเสื่อมลง ทำให้มีโอกาสติดเชื้อนิวโมคอคคัสง่ายกว่า เมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาว ดังนั้น การเสริมภูมิคุ้มกันตั้งแต่อายุ 50 ปี จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เสมือนการสร้างเกราะป้องกันให้กับร่างกาย

 

ทริคเสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลเชื้อนิวโมคอคคัส

  1. ปิดปากหรือจมูกด้วยกระดาษทิชชูเมื่อไอหรือจาม
  2. ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงในถังขยะทันทีที่ใช้เสร็จ จากนั้นล้างมือให้สะอาด
  3. ล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการประกอบอาหาร และหลังจากการไอ จาม หรือเข้าห้องน้ำ
  4. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือชุมชนแออัด
  5. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยุ่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมวดหมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียด

 

นอกจากนี้ สามารถป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส ซึ่งปัจจุบันวัคซีนที่ใช้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมี สองชนิดด้วยกัน ได้แก่ วัคซีนนิวโมคอคคัสแบบคอนจูเกต (PCV13) ซึ่งครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สาย พันธุ์ และ วัคซีนนิวโมคอคคัสแบบโพลีแซคคาไรด์ (PPSV23) ซึ่งครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์

 

หากสงสัยว่ามีอาการ ไข้สูง ไอ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อาจมีอาการของไข้หวัดนำมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ป้องกันอาการรุนแรงจนยากต่อการรักษา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *