3 เคล็ดลับ ช่วยผู้ป่วยลองโควิด ฟื้นฟูร่างกาย-ปอดแข็งแรง

0

แม้จะหายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในร่างกายแล้ว หลายคนอาจจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่ที่เรียกว่า “ภาวะลองโควิด” ทำให้สุขภาพกายและจิตใจไม่แข็งแรงเต็มร้อย อาทิ มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจถี่ อยากฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสุขภาพดีเช่นเดิม แนะนำให้ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้

3 เคล็ดลับเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ฟื้นฟูร่างกาย ปอดแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยลองโควิด

1. นอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสม โดยตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที หลีกเลี่ยงอาหารมื้อดึก คาเฟอีน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เนื่องจากออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท) และสูบบุหรี่ (ผลของนิโคตินทำให้หลับยาก ตื่นบ่อย) อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน เพื่อสร้างสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดี

2. ควรมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ได้แก่ กล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้อยึดซี่โครง ด้วยการฝึกหายใจเข้าและออก โดยในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5 วินาที ทำ 10 ครั้งต่อรอบ ประมาณ 3 – 5 รอบ และระหว่างรอบให้พัก 30 – 60 วินาที จะช่วยเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอาการเหนื่อย หายใจลำบาก ช่วยขับเสมหะ และป้องกันการเกิด ภาวะปอดแฟบ โดยสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอ ประมาณวันละ 30 – 60 นาที 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ เช่น การเดินเร็ว รอบบ้าน ย่ำเท้าอยู่กับที่ การเต้นแอโรบิก การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจ การไหลเวียนของเลือด การทำงานของหัวใจและปอด ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของร่างกาย รวมถึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิต ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายได้

3. ควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบน สะบัก และลำตัวด้านข้าง เพราะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยขยายกระบังลมและซี่โครง ทำให้หายใจได้ดีขึ้น หากกล้ามเนื้อเหล่านี้มีการตึงตัว ยึดเกร็ง ทรวงอกจะไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ พื้นที่ในทรวงอกลดน้อยลง ทำให้สมรรถภาพ การทำงานของปอดลดลงได้

ดังนั้น ควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยการเหยียดแขน โก่งหลัง ชูแขนเอียงลำตัว และผสานมือที่ศีรษะ กางศอก แอ่นอก ยืดเหยียดในแต่ละท่าจนรู้สึกตึง ค้างไว้ 15 วินาที ให้ปฏิบัติท่าละ 2 รอบ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ปอดแข็งแรง ทั้งนี้ การฝึกบริหารปอด ออกกำลังกายแบบแอโรบิก และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ควรทำเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูร่างกาย สร้างสุขภาพที่ดี

ผู้ป่วยกลุ่มอาการลองโควิด-19 หรือผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อแล้ว ควรหมั่นสังเกตอาการและเฝ้าระวังภาวะลองโควิดของตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *