3 พฤติกรรม ยืน นั่ง นอน ที่ส่งผลให้กระดูกเสื่อมก่อนวัย

0

กิริยาอาการที่แสดงออกของเรานั้น ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ล้วนมีผลต่อบุคลิกลักษณะของเราทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วพฤติกรรมบางอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติจนเป็นความเคยชินยังส่งต่อกระดูกของเราอีกด้วย ทำให้กระดูกเกิดการคดงอบิดเบี้ยวจนผิดรูปแล้ว ยังอาจทำให้มีอาการกระดูกเสื่อมก่อนวัยตามมาอีก มีพฤติกรรมอะไรบ้างนั้นที่เรามักจะทำจนเป็นนิสัยที่ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและสุขภาพมาดูกันเลย

3-behavioral-sitting-standing-that-affects-bone-alignment-premature

1.ยืนแอ่นพุง แถมชอบทำหลังค่อม

การยืนแอ่นพุงหรือเดินหลังค่อมไม่เพียงจะทำให้เสียบุคลิกภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อกระดูกอีกด้วย เนื่องจากพฤติกรรมที่ชอบยืนแอ่นพุงไปข้างหน้า หรือยืนหลังค่อม อาจส่งผลให้กระดูกเกิดการบิดเบี้ยวผิดรูปได้

2.นอนขดตัว

คนแต่ละคนก็มีท่านอนประจำตัวที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าคุณจะนอนท่าไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง โดยในแต่ละวันควรที่จะหลับให้ได้ 6 – 8 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามการนอนในช่วงเวลาที่นานขนาดนี้อาจส่งผลให้คนที่ติดนิสัยชอบนอนเอียงตัวหรือขดตัวอยู่เป็นประจำ มีรูปทรงของกระดูกที่ผิดรูปไปได้

3.ชอบนั่งกอดเข่า

การนั่งกอดเข่าไม่ใช่แค่ท่านั่งของคนมีความทุกข์เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายกระดูกอีกด้วย เนื่องจากจะทำให้หลังช่วงบน สะบักและหัวไหล่ยืดยาวออกไป บริเวณหลังส่วนบนจะค่อมและงุ้มไปข้างหน้า ส่งผลให้ให้กระดูกคอยื่นไปด้านหน้า ซึ่งก็จะส่งผลต่อเส้นประสาทช่วงแขนและมือจนอาจทำให้เกิดอาการอ่อนแรงได้

อีกทั้งยังจะทำให้กล้ามเนื้อคอมีอาการเกร็ง เนื่องจากกระดูกคอผิดรูป จนส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดศีรษะ หรืออาจทำให้เกิดอาการไมเกรนเรื้อรังได้เลยทีเดียว


 

นอกจากนี้แล้วยังพฤติกรรมความเคยชินอื่น ๆ อีกที่ทำให้เสียบุคลิกภาพและยังเสี่ยงต่อการเกิดอาการกระดูกเสื่อม เช่น การสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว นั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น นั่งหลังงอ หลังค่อม หิ้วของหนักด้วยนิ้ว ใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *