“โพรไบโอติก” กับ ภาวะลำใส้แปรปรวน

0

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย แผนกเมดิโนวา จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ “Practical Points of Probiotics in IBS ผ่านทางระบบ Zoom Webinar เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เชิงปฏิบัติในการใช้จุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติกสำหรับผู้ที่มี ภาวะลำใส้แปรปรวน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ภก.ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

S__64938001

 

Probiotics หรือ โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต แต่สายพันธ์ที่ช่วยเรื่อง ภาวะลำใส้แปรปรวน ที่ดีที่สุดคือ probiotics lp299v ที่เมื่อได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย ซึ่งในลำไส้ของเรานั้นมีจุลินทรีย์อยู่จำนวนมากกว่าล้านล้านเซลล์ มีทั้งเชื้อดีและเชื้อไม่ดี แต่ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์นั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฉะนั้น ความสมดุลของจุลินทรีย์จึงมีความสำคัญอย่างมาก การได้รับ probiotics หรือจุลินทรีย์สุขภาพที่เหมาะสมกับ ภาวะลำใส้แปรปรวน ปรับสมดุลให้กับลำไส้ของเราได้

 

messageImage_1615198917969

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *