5 เคล็ดลับยกระดับความสุข ฉบับมนุษย์เงินเดือน

0

หลายคนโทษความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าเป็นเพราะเครียดจากการทำงาน ซึ่งความจริงแล้ว เราสามารถขจัดความเครียดและบ่มเพาะความสุขระหว่างทำงานได้ด้วยหลักการ 5 ข้อดังนี้นะครับ!

  1. อย่าแยกชีวิตส่วนตัวและการทำงานออกจากกันอย่างสิ้นเชิง

คลายเครียดคนทำงาน (2)

ควรจะผสมผสานทั้งสองสิ่งให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน คนที่ทำได้ดังนี้ชีวิตจะดำเนินไปอย่างเป็นสุขและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่แยกงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกัน

  1. Focus… มีสมาธิกับงานตรงหน้า

คลายเครียดคนทำงาน (4)

อย่าทำงานเพียงเพื่อคาดหวังตำแหน่งหรือเงินทอง การคาดหวังเรื่องอนาคตไม่ได้ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง การจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าอย่างมีสมาธิต่างหากที่จะช่วยทำให้เกิดความสุขในปัจจุบัน

  1. สนุกกับงาน Have fun!

คลายเครียดคนทำงาน (1)

ต้องเปลี่ยนข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการทำงานให้เป็นโอกาสหรือความท้าทาย ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความสนุกแล้ว ยังทำให้ได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย

  1. เลือกเพื่อนร่วมงานสักนิดถ้าเป็นไปได้

คลายเครียดคนทำงาน (3)

หลีกเลี่ยงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานขี้หงุดหงิด สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา ดังนั้นควรอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานไม่เข้าใกล้กลุ่มเพื่อนขี้บ่น โมโหหรือหงุดหงดง่าย เพราะจะเป็นการฉุดร้งพลังสร้างสรรค์ในตัวเรา

  1. กิจกรรมสุขภาพต้องมา

คลายเครียดคนทำงาน (5)

ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจเมื่อมีเวลาว่าง เพราะเป็นการชาร์จพลังกายและใจให้พร้อมทำงานอย่างแข็งขัน

ทำงานสมดุลแล้ว ต้องกิน นอน พักผ่อน และออกกำลังกายให้สมดุลด้วยนะครับ เพื่อใมห้ชีวิตได้รับการเติมเต็มตลอดไปนั่นเองล่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *