ชวนติดตามการศึกษาที่กำลังจะเริ่มขึ้น “เทคโนโลยีช่วยลดน้ำหนัก”

0

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในทุกภาคส่วน แทบเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของบางคนก็ว่าได้ อีกซึกหนึ่งของโลก นักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทนเนสซีกำลังเริ่มต้นการศึกษาเพื่อสำรวจว่าเทคโนโลยีแบบโต้ตอบสามารถช่วยให้ผู้ใหญ่ลดน้ำหนักได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส

การเลือกกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการจัดการไลฟ์สไตล์ผ่าน Portal Support (CHAMPS) เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันสุขภาพแห่งชาติ Karen Johnson, MD, MPH, ศาสตราจารย์และประธานภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันใน UTHSC College of Medicine เป็นผู้ตรวจสอบหลักของการศึกษานี้

แนวทางปฏิบัติทางคลินิกแนะนำให้ใช้อาหาร การออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันสำหรับการลดน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน แต่มีอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ การศึกษาของ CHAMPS จะทดสอบว่าโปรแกรมลดน้ำหนักที่จัดส่งไปยังกลุ่มที่ด้อยโอกาสผ่านเทคโนโลยีแบบโต้ตอบ รวมถึงอินเทอร์เน็ต พอร์ทัลบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย และการส่งข้อความและอีเมล จะลดอุปสรรคและส่งผลให้น้ำหนักลดลงอย่างมากหรือไม่ หากได้ผลดี วิธีการนี้อาจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ

ในสหรัฐอเมริกา โรคอ้วนส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส เช่น ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำกว่า และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท กลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการพัฒนาและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

“โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคและการเสียชีวิต” ดร. จอห์นสันกล่าว “การแปลโปรแกรมลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากให้อยู่ในโหมดการจัดส่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นสามารถทำให้โปรแกรมนี้ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นสำหรับผู้คนในภาคกลางตอนใต้ และหวังว่าจะป้องกันปัญหาสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป”

ในอีก 4 ปีข้างหน้า ผู้คนทั้งหมด 250 คนจากพื้นที่เมมฟิสจะลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาของ CHAMPS และติดตามเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้เข้าร่วมจะถูกกำหนดเข้ากลุ่มแทรกแซงหรือกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับข้อมูลการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ กิจกรรมทางกาย วิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และการป้องกันโรคผ่านทางเว็บไซต์การศึกษาและการติดต่อการศึกษาปกติ ผู้เข้าร่วมในกลุ่มแทรกแซงจะได้รับโทรศัพท์ติดตามผลจากนักแทรกแซงพฤติกรรม

จำเป็นต้องมีการศึกษาดูงานแบบตัวต่อตัวสองครั้งเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ป่วย Regional One Health ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากลงทะเบียนแล้ว จะมีการเยี่ยมชมการเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัวสองครั้ง โปรแกรมลดน้ำหนักมีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วม

แล้วเรามารอดูผลลัพธ์จากการศึกษานี้ไปด้วยกันนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆ ที่เราจะได้เรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *