5 วิธีเลือกซื้อ “ลูกชิ้นปลา” กินให้ปลอดภัย

0

มาดามเดาว่า “ลูกชิ้นปลา” ถือว่าเป็นอาหารโปรดของคนรักสุขภาพบางคน ดังนั้น มาดามได้วิธีจึงวิธีการเลือกซื้อหรือเลือกกินลูกชิ้นปลาให้นี้ให้ปลอดภัยไร้สารเรืองแสงจากชีวจิต

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สารเรืองแสงในลูกชิ้นปลาเกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มซูโดโมแนส (Pseudomonas) ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบและกลุ่มวิบริโอ (Vibrio) ที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค

5 วิธีเลือกซื้อ “ลูกชิ้นปลา” กินให้ปลอดภัย

โดยมีวิธีการเลือกลูกชิ้นปลาดังนี้

  1. ซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ มีเครื่องหมาย อย. ระบุวัน เดือน ปีหมดอายุ เพราะจะเป็นตัวรับประกันได้ถึงความสะอาดของกระบวนการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2. เน้นบรรจภัณฑ์ที่ปิดสนิทไม่ฉีกขาด ซึ่งหากฉีดขาดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้
  3. เลือกลูกชิ้นที่ไม่มีเมือกหรือจุด ที่บ่งบอกได้ว่าอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค
  4. เก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส เพราะหากจัดเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูงกว่านี้จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจจริญเติบโตได้
  5. ก่อนกินต้องทำให้สุกเสมอ ในความร้อนอุณหภูมิ 56 องซาเซลเซียส แบคทีเรียบางชนิดจะถูกทำลายได้และหลังจากนั้นไม่ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *