คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ทำเสี่ยง “โรคเอ็มจีดี” ต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติ

0

“โรคเอ็มจีดี”

หรือ “ต่อมน้ำตามัยโบเบียนทำงานผิดปกติ” (Meibomian gland dysfunction: MGD) คือ…

ภาวะที่การทำงานของต่อมมัยโบเบียนทำงานผิดปกติไป ทำให้ส่วนประกอบของน้ำตาที่ผลิตจากต่อมมัยโบเบียนผิดไป เมื่อน้ำตาชั้นไขมันผิดปกติ จึงไม่สามารถป้องกันการระเหยของน้ำตาชั้นอื่นๆ เกิดการไม่คงตัวของผิวของน้ำตา จึงเกิดอาการของตาแห้งและอาการอื่นๆ ทางตาตามมา

ต่อมมัยโบเมียน (Meibomian gland) เป็นชื่อต่อมน้ำตาชนิดหนึ่งที่เป็นต่อมไขมัน มีประมาณ 30–40 ต่อมที่เปลือกตาบน และประมาณ 20–30 ต่อมที่เปลือกตาล่าง ทำหน้าที่สร้างน้ำตาชั้นผิวนอกสุดหรือชั้นไขมัน ที่มีหน้าที่หลักคือ ป้องกันการระเหยของน้ำตา, รักษาสมดุลของผิวตาไว้ และทำให้ลูกตาชุ่มชื้นตลอดเวลา

meibomian-gland-dysfunction-mgd

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเอ็มจีดี ได้แก่

  • มีภาวะหรือโรคทางตา เช่น ภาวะไม่มีม่านตา หนังตาหรือเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง โรคริดสีดวงตา
  • ใช้คอนแทคเลนส์
  • ใช้เครื่องสำอางบริเวณเปลือกตา
  • อายุที่มากขึ้น วัยหมดประจำเดือน
  • ขาดฮอร์โมน Androgen
  • โรคภูมิแพ้
  • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น แอนติฮิสตามีน, ฮอร์โมนที่รักษาวัยทอง
  • รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสดชื่นของอากาศ การทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆ เป็นต้น

อาการของโรคเอ็มจีดี ได้แก่ ตาแห้ง, คันตา, แสบตา ตาแดง, คล้ายมีผงหรือมีอะไรอยู่ในตา, ตาพร่ามัว, ตาไม่สู้แสง, เจ็บตา, ใช้สายตาได้ไม่ทน, ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้

หากสงสัยว่าเป็นโรคเอ็มจีดีควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี เพราะหากรักษาไม่ถูกต้อง อาจกลายเป็นภาวะเรื้อรังที่รักษาได้ยากขึ้น การละเลยไม่รีบรักษา โรคอาจลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นแผลที่กระจกตา ทำให้สายตามัวลงได้

ทั้งนี้คุณอาจป้องโรคเอ็มจีดีได้โดยการรักษาสุขอนามัยบริเวณเปลือกตาเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค หลีกเลี่ยงการเขียนขาหรือใช้เครื่องสำอางบริเวณเปลือกตา หากจำเป็นต้องใช้ ควรระมัดระวังอย่าให้ใกล้ดวงตานัก และควรทำความสะอาดเปลือกตาให้สะอาดหมดจดทุกครั้งหลังใช้เครื่องสำอางเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *