“มะเร็งกล่องเสียง” เป็นแล้วตายได้ใน 1 ปี!

0

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)

คือ เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวของกล่องเสียง เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก  เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบสูงขึ้นในช่วงอายุ 60-70 ปี และพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงโดยชนิดของมะเร็งกล่องเสียงที่พบได้บ่อยที่สุดคือ squamous cell carcinoma

แม้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็งกล่องเสียง แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด คือ การสูบบุหรี่!

Laryngeal Cancer 2

นอกจากนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่การดื่มสุรา, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุกล่องเสียง, การเป็นโรคกรดไหลย้อน, การขาดสารอาหารบางชนิด, ได้รับฝุ่นละอองจากสารบางชนิดเรื้อรัง เช่น ฝุ่นไม้ ฝุ่นแร่ใยหิน, การติดเชื้อไวรัสชนิด HPV, การฉายรังสีบริเวณคอ, ฮอร์โมนเพศ

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งกล่องเสียง แต่เป็นอาการเหมือนมีกล่องเสียงอักเสบจากสาเหตุทั่วไป ซึ่งอาการที่พบบ่อยได้แก่เสียงแหบ, เจ็บคอ, ปวดหู, ไอมีเสมหะ อาจมีเสมหะปนเลือด, เมื่อก้อนเนื้อโตมาก จะอุดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบาก

และเมื่อโรคลุกลาม จะมีก้อนโตที่คอ ซึ่งอาจมีเพียงก้อนเดียว หรือหลายๆก้อนได้พร้อมกันผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการเสียงแหบ โดยมักไม่มีอาการเจ็บคอ ซึ่งหากรอยโรคอยู่ที่ตำแหน่งของสายเสียงจะแสดงอาการนี้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ทำให้รักษาให้หายขาดได้

แต่หากเป็นตำแหน่งอื่นของกล่องเสียง อาการเสียงแหบมักจะแสดงออกในระยะที่ลุกลามแล้ว และบางครั้งอาจมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง มักจะเสียชีวิตภายใน 1 ปี

Laryngeal Cancer

ซึ่งสาเหตุมักเกิดจากการลุกลามแพร่กระจายของมะเร็ง จนอุดกล่องเสียงทำให้หายใจไม่สะดวก หรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง แต่หากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ก็สามารถช่วยให้หายขาด และพูดได้เป็นปกติ หรือแม้ในรายที่เป็นระยะลุกลาม หากรักษาอย่างถูกจุด ก็มักจะมีชีวิตยืนยาวได้ ฉะนั้นถ้าไม่อยากเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสี่ยงควรป้องกันตัวโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่ทำให้เกิดโรค รวมถึงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  อย่าปล่อยให้เป็นหวัดหรือเจ็บคอเรื้อรังเป็นประจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *