เรื่องเล็กต้องรู้! ป้องกัน “ท้องร่วง-ไข้หวัดใหญ่” ด้วยเจลล้างมือ

0

ยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสายจากทั่วทุกสารทิศ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมแสดงการไว้อาลัย ความจงรักภักดี และ ถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง กทม.

งานนี้ถ้าไม่อย่างเสี่ยงเจ็บป่วยเราขอแนะนำวิธีง่ายๆ อย่างการพกเจลล้างมือค่ะ!

ก่อนจะโฟกัสไปที่ประโยชน์ของการล้างมือขอกล่าวถึง 3 โรคสำคัญที่ประชาชนผู้ไปร่วมแสดงการไว้อาลัยฯ อาจมีความเสี่ยง ซึ่งได้แก่…

“โรคอุจจาระร่วง” มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ค้างคืน มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง

“ไข้หวัดใหญ่” เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอแห้งๆ คัดจมูกน้ำมูกไหล อาการเหล่านี้มักเกิดอย่างรวดเร็ว และอยู่นาน 6-10 วัน

“ไข้หวัดธรรมดา” จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่มักมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล ไอจาม คันคอ เป็นอาการเด่น ไม่ค่อยมีไข้และปวดกล้ามเนื้อ โดยไข้หวัดใหญ่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยกว่า

การล้างมือฟอกสบู่อย่างถูกวิธี

เป็นการทำความสะอาดป้องกันโรคเบื้องต้นด้วยตนเองที่ได้ผลดีที่สุด โดยเฉพาะการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก ต้องใช้ของร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ห้องน้ำห้องส้วม ราวบันได ราวรถเมล์ เบาะรถโดยสาร เป็นต้น

เนื่องจากมือเป็นอวัยวะสำคัญในการนำเชื้อโรคจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด ผลวิจัยทั่วโลกยืนยันว่าการล้างมือด้วยสบู่ได้ผลในการลดจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 31 ลดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 21

หากไม่สะดวกหรือไม่มีน้ำ สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้เช่นกันในกรณีที่มือไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรก

Female hands using wash hand sanitizer gel pump dispenser.

ซึ่งจะป้องกันเชื้อโรคเข้าร่างกายป้องกันโรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้จะติดมากับมือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประชาชนสามารถพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปได้ทุกที่ และใช้ได้สะดวก ไม่ต้องใช้น้ำล้างตามโดยให้ล้างมือฟอกสบู่อย่างถูกวิธีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ภายหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง และก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีและช่วยป้องกันโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *