งานวิจัยพบ… “คนอ้วน” เป็นหวัดและแพร่เชื้อนานกว่าคนรูปร่างสมส่วน

0

โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการแพร่ระบาดของไข้หวัดตามผลการศึกษาฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Infectious Diseases โดยผลการวิจัยพบว่า…

ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีช่วงเวลาเป็นโรคนานกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นโรคอ้วน ซึ่งอาจทำให้โอกาสในการติดเชื้อแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้เช่นเดียวกัน!

fat-people-is-cold-and-infect-longer

Aubree Gordon สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Michigan School of Public Health ผู้นำในส่วนของงานวิจัยนี้ได้กล่าวว่า

“นี่เป็นหลักฐานแรกที่แสดงให้เห็นว่าโรคอ้วนอาจส่งผลกระทบมากกว่าความรุนแรงของโรค แต่ทำให้เกิดการติดต่อของโรคได้ด้วย”

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากประมาณ 1,800 คนใน 320 ครัวเรือนใน Managua, Nicaragua นักวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของโรคอ้วนในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัส ช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่สามฤดูกาลตั้งแต่ปี 2015-2017

  • ผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคอ้วนที่มีอาการไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ เป็นกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่อ้วนถึง 42%
  • ในบรรดาคนอ้วนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีอาการที่รุนแรงกว่าด้วย

ทั้งนี้ นักวิจัยได้เพิ่มเติมว่า โรคอ้วนสามารถเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังซึ่งเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากจะทำให้การหายใจยากขึ้นและเพิ่มความจำเป็นในการใช้ออกซิเจน ปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยอธิบายได้ว่า โรคอ้วนจะส่งผลต่อความเสี่ยงความรุนแรง เพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรคไข้หวัดได้ จากการศึกษา

รู้แบบนี้แล้วเราก็อย่าปล่อยให้ตัวอ้วนกันดีกว่านะครับ ไปออกกำลังกาย หาโปรแกรมออกกำลังกายดีๆ ได้ที่นี่เลย ออกกำลังกาย


ที่มา: Obesity may also impact flu transmission, not just severity of illness
โดย Infectious Diseases Society of America, Sciencedaily.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *