“ไข้สุกใส” โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว

0

“โรคไข้สุกใส” (Chickenpox/Varicella)

หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ “โรคอีสุกอีใส” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรือ Human herpesvirus type 3 เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10 – 20 วัน

“โรคไข้สุกใส”ติดต่อจากละอองนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ นํ้าเลือดและหนองของผู้ป่วย แผล และเม็ดพองที่เกิดขึ้นตามตัวของผู้ป่วยโดยตรง หรือการรับเชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศ หรือโดยการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วนํ้า เป็นต้น

chickenpox

อาการสำคัญของผู้ป่วย “โรคไข้สุกใส” คือ…

มีไข้และมีผื่นแดงราบขึ้นตามตัว โดยผื่นจะเริ่มขึ้นตามไรผมก่อนแล้ว ลามไปตามใบหน้า ลำตัว และแผ่นหลังเป็นผื่นแดงราบ บางที่เป็นตุ่มใส บางที่เป็นตุ่มกลัดหนอง และบางที่เริ่มตกสะเก็ด หลังจากเป็นไข้สุกใส เชื้อไวรัสจะยังคงอยู่ในร่างกายและเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง เชื้อจะทำให้เกิดโรคงูสวัดได้

โดยปกติโรคไข้สุกใสสามารถหายได้เองหลีกเลี่ยงการแกะเกา ดื่มน้ำให้มาก รับประทานอาหารตามปกติและพักผ่อนให้เพียงพอหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1 ปีโรคนี้มักพบบ่อยในเด็ก และมีอาการไม่รุนแรงสามารถหายได้เอง หลังจากที่ติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต

อาการแทรกซ้อนของโรคไข้สุกใสมักพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยคือ การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตุ่มน้ำกลายเป็นหนองและอาจทำให้กลายเป็นแผลเป็นได้ ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่พบได้น้อยคือ ปอดอักเสบและสมองอักเสบถ้ามีการติดเชื้อสุกใสในหญิงตั้งครรภ์ระยะสามเดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการได้ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสุกใสในระยะก่อนคลอด 5 วันหรือหลังคลอด 2 วัน ทารกที่เกิดมาอาจเป็นสุกใสชนิดรุนแรงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *